Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Δρ. Σπυρίδων Παππάς

Ακτινολόγος

Για ραντεβού:

Γραφείο ιατρού:

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Τμήμα: Ακτινολογικό

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Εξειδίκευση

Στην Μαγνητική Τομογραφία.

Βιογραφικό

Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 29-1-2004 με βαθμό <Λίαν Καλώς> Πενταετής εξειδίκευση στην Ακτινοδιαγνωστική (επί δύο έτη στο γενικό νοσοκομείο τρικάλων και επί τρία έτη στο ακτινολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων). Επιστημονικός συνεργάτης στην <Μαγνητική Τομογραφία Ηπείρου> απο τις 5-9-2009 έως τις 2-11-2010. Απόκτηση ειδικότητας στην Ακτινοδιαγνωστική στις 3-11-2009 απο το ακτινολογικό τμήμα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ακτινοδιαγνώστης ιατρός από τις 3-11-2009 έως τις 5-2-2010 στην <Μαγνητική Τομογραφία Ηπείρου>. Ιατρικός Λειτουργός 1ης τάξης – Ειδικός Ακτινολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας απο τις 10-3-2010 έως και σήμερα

Επαγγελματική Προϋπηρεσία:

Εργαστηκα στην <Μαγνητική Τομογραφία Ηπείρου> απο τις 5-9-2009 έως τις 2-11-2010 αρχικά ως επιστημονικός συνεργάτης και στην συνέχεια σαν Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης με αντικείμενο την γνωμάτευση μαγνητικών τομογραφιών. Εργάζομαι απο τις 10-3-2010 έως και σήμερα στο ακτινολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με αντικείμενο την γνωμάτευση εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας, Αξονικής Τομογραφίας, Doppler, ultrasound,Mαστογραφίας,Χ-ray καθώς και την διενέργεια Βιοψιών υπό αξονική τομογραφία. Υπερωριακή απασχόληση στην Μαγνητική Τομογραφία και Αξονική Τομογραφία.