Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Δρ. Τάσος Αλεξάνδρου

Ακτινολόγος

Για ραντεβού:

Γραφείο ιατρού:

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
Τμήμα: Ακτινολογικό

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Εξειδίκευση

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

Επαγγελματική Προϋπηρεσία:

2011-2017 Ιατρικός Λειτουργός Α’ στην ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.2017-2018 Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης στο ΜRI Diagnostic Center της Πάφου.2018-Σήμερα Ιατρικός Λειτουργός Α’ στην ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου