Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Θέτιδα Χριστού

Ψυχολόγος

Για ραντεβού:

Γραφείο ιατρού:

Νοσοκομείο: Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Βιογραφικό

10/2019–09/05/2024 Λειτουργός Ασύλου

Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο Εσωτερικών, Λευκωσία (Κύπρος)

Διοικητικά καθήκοντα, βοήθεια στον καταρτισμό συμβάσεων και εγγράφων και παρακολούθηση τους, σύσταση πληρωμών, υποβολή εκθέσεων, επιστολών που αφορούν την Υπηρεσία Ασύλου.

11/2018–10/2019 Λειτουργός Έγκαιρης παιδικής παρέμβασης-Ψυχολόγος

Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Λευκωσία (Κύπρος)

Συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη των οικογενειών με παιδιά (0-12 ετών) με αναπτυξιακές διαταραχές ή προβλήματα συμπεριφοράς, την ενδυνάμωση των γονιών, ενημέρωση των οικογενειών για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες, συντονισμός εμπλεκόμενων υπηρεσιών προς όφελος του παιδιού, την οργάνωση και παρακολούθηση των παρεμβάσεων προς το παιδί και την οικογένεια.

11/2017–11/2018 Λειτουργός Χώρου Φιλοξενίας- Ψυχολόγος

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Λευκωσία (Κύπρος)

Συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη των φιλοξενούμενων του Χώρου Φιλοξενίας, συμβουλευτική στήριξη των εξυπηρετούμενων της γραμμής βοήθειας 1440, συμμετοχή και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε σχολεία, κολέγια και ιδρύματα, συλλογή στατιστικών στοιχείων του Χώρου Φιλοξενίας

10/2017–06/2018 Κλινική ψυχολόγος

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας & Προπαρασκευαστική Μαθητεία Λάρνακας

Ατομική Αξιολόγηση, χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, ψυχοθεραπεία σε μαθητές Συμβουλευτική γονιών και εκπαιδευτικού προσωπικού

Πρόγραμμα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ‘Σύγχρονη Μαθητεία’

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία:

10/2011–06/2015 Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία (Κύπρος)

Ψυχολογικές Παρεμβάσεις ΙΙ; CBT; Ψυχολογία της Υγείας ;Πολυπολιτισμικά ζητήματα και διαφορετικότητα; Θεραπεία και Παρέμβαση στην κρίση; Αποκατάσταση και κοινοτική φροντίδα; Ψυχολογία Μαθησιακών δυσκολιών; Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων; Ψυχοπαθολογία του παιδιού; Κλινική Ψυχομετρία Ι; Κλινική Ψυχομετρία ΙΙ; Ψυχοφαρμακολογία; Στατιστική & Μεθοδολογία; Διπλωματική.

09/2007–06/2011 Πτυχίο Ψυχολογίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία (Κύπρος)

Εξελικτική Ψυχολογία; Κοινωνική Ψυχολογία; Γνωστική Ψυχολογία; Εκπαιδευτική Ψυχολογία; Κλινική Ψυχολογία; Δεοντολογία και Ηθική στην Ψυχολογία; Ψυχολογία των Κινήτρων; Ψυχολογία της Ευτυχίας και της Προσαρμογής; Ψυχολογία της Οικογένειας; Συμβουλευτική Ψυχολογία ;Ψυχολογία των Ατομικών Διαφορών; .Μαθησιακές Δυσκολίες; Ψυχολογία της Γλώσσας; Διαγνωστικές Μεθόδους στην Ψυχολογία;