Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
6 Μαΐου, 2022

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 (Ν. 146(I)/2009), ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΩΝ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανακοινώνει τον Ειδικό Κατάλογο Υποψηφίων που εμπίπτουν στον Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2009 (Ν. 146(I)/2009), για τις θέσεις Γραφέων για την Επαρχία Λευκωσίας που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18/6/2021 με Αρ. Γνωστοποίησης 492.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΕΩΝ
Α/ΑΑριθμός ΤαυτότηταςΒαθμολογίαΑριθμός Κατάταξης
1.991287601

Στον πιο πάνω κατάλογο περιλαμβάνονται υποψήφιοι που ζήτησαν όπως αξιολογηθούν στα πλαίσια του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμο και α) πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις πρόσληψης όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στην προκήρυξη των θέσεων, β) κρίθηκαν από Ειδική Πολυθεματική Επιτροπή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ότι εμπίπτουν στις πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας και γ) πέρασαν με επιτυχία όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο