Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
17 Ιουνίου, 2021

Εκπαίδευση Αιγυπτιακής Αντιπροσωπείας σε θέματα Μείωσης της Βλάβης στα πλαίσια των Ουσιοεξαρτήσεων. Συνεργασία ΔΥΨΥ – ΑΑΕΚ – Ομάδα Πομπιτού

Στο πλαίσιο του Μεσογειακού Δικτύου της Ομάδας Πομπιντού και μετά από σχετικό  αίτημα της Αιγυπτιακής Αντιπροσωπείας, η Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση για παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Μείωσης της Βλάβης σε εξαρτημένους από παράνομες ουσίες.

Ως Μείωση της Βλάβης εννοούμε τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών της χρήσης παράνομων ουσιών, μέσω μιας ομάδας τεκμηριωμένων παρεμβάσεων που είναι  κατάλληλα προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, χωρίς να προ απαιτείται η διακοπή της χρήσης.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά (λόγω των περιορισμών COVID 19) στις 20 και 21 Απριλίου 2021 από τους Λειτουργούς των Υ.Ψ.Υ του ΟΚΥπΥ Δρ Λάμπρο Σαμαρτζή, Δρ Δήμο Φωτόπουλο και Κώστα Κωνσταντίνου Κλινικό Ψυχολόγο, με τη συνεργασία της Λειτουργού της ΑΑΕΚ Λήδας Χριστοδούλου και της Λειτουργού της Ομάδας Πομπιντού Ουρανίας Βότση.

Η θεματολογία της εκπαίδευσης κάλυψε όλες τις πλευρές του προς εξέταση αντικειμένου: Εισαγωγή στην έννοια της Μείωσης της Βλάβης, Θεραπευτικά ζητήματα στη Μείωση της Βλάβης, Δομές Επείγουσας και Ενδιάμεσης φροντίδας και τέλος, Κλινικό φροντιστήριο στο αντικείμενο της Μείωση της Βλάβης.

Στη διάρκεια της εκπαίδευσης διατυπώθηκαν πλήθος ερωτήσεων, ιδιαίτερα, για τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και ευρύτερα στη Ε.Ε και συζητήθηκαν ζητήματα γύρω από τον καθημερινό χειρισμό των εξαρτημένων στη λογική της Μείωσης της Βλάβης. Ζητήθηκε η συνέχιση της εκπαίδευσης, με επίσκεψη στις δομές του ΟΚΥπΥ όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, καθώς και η επί τόπου επίσκεψη σε αντίστοιχες δομές της Αιγύπτου.

Μέσω των δράσεων του Μεσογειακού Δικτύου της Ομάδας Πομπιντού, ενισχύονται σε όλα τα επίπεδα οι σχέσεις των εμπλεκομένων κρατών με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αναβαθμίζονται σημαντικά οι υπηρεσίες τους.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο