Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
14 Δεκεμβρίου, 2022

Ενημέρωση του κοινού για τον τρόπο λειτουργίας των ΤΑΕΠ

Εξαιτίας της αυξημένης ροής που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και με στόχο την ομαλότερη λειτουργία τους, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας υπενθυμίζει στους πολίτες τον τρόπο λειτουργίας των ΤΑΕΠ, πληροφορίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στον σύνδεσμο πιο κάτω.

O ρόλος των ΤΑΕΠ είναι να εξυπηρετούν ατυχήματα και σοβαρά περιστατικά τα οποία απειλούν τη ζωή του ασθενούς. Πρώτο μέλημα των επαγγελματικών υγείας που εργάζονται στα ΤΑΕΠ είναι να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση και διαλογή των περιστατικών που βρίσκονται στο Τμήμα, κατατάσσοντας τον ασθενή σε βαθμίδες ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του. Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται πόσο επείγον είναι το κάθε περιστατικό και πόσο σύντομα πρέπει να αντιμετωπισθεί. Προς αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης και ιδιαίτερα σε ένα χώρο όπως τα ΤΑΕΠ, όπου υπάρχει μεγάλος φόρτος δουλειάς, ψυχολογική και σωματική πίεση καθώς και στενότητα χρόνου, οι πολίτες των οποίων οι κατάσταση δεν κρίνεται ως επείγουσα παροτρύνονται να  επικοινωνούν με τον Προσωπικό Ιατρό τους.

Από  τις 5 βαθμίδες προτεραιότητας για εξέταση, η Βαθμίδα 1 κρίνεται η πιο επείγουσα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, το ίδιο και η βαθμίδα 2. Τα περιστατικά Βαθμίδας 3 και 4, των οποίων η κατάσταση δεν θεωρείται κατεπείγουσα και δεν κινδυνεύει η ζωή τους πιθανώς να έχουν κάποιου βαθμού αναμονή μέχρι την εξέταση τους. Τα περιστατικά Βαθμίδας 5, αποτελούν ΜΗ επείγοντα περιστατικά,  επομένως θα πρέπει να αναμένουν ότι θα υπάρχει καθυστέρηση στην εξέταση αναλόγως των υπόλοιπων σοβαρότερων περιστατικών που έχουν προσέλθει στο Τμήμα.

Με την είσοδο του ασθενή εντός του εξεταστικού χώρου και την εγγραφή του στο Τμήμα, ο ιατρός του ΤΑΕΠ εξετάζει τον ασθενή, δίνει όλες τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες (χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις) και ο/η νοσηλευτής/τρια που έχει αναλάβει τον ασθενή επιτελεί όλες νοσηλευτικές διεργασίες βάσει οδηγιών. Εάν ο θεράπων ιατρός του ΤΑΕΠ κρίνει ότι ο ασθενής χρήζει περαιτέρω νοσηλείας θα καλέσει ειδικό ιατρό αναλόγως της πάθησης/τραύματος του. Εάν ο ασθενής δεν χρήζει εισαγωγής, τότε ο ιατρός του ΤΑΕΠ θα προχωρήσει στην αποδέσμευση του. Αν κριθεί πως θα είναι καλύτερο για τον ασθενή να μεταφερθεί για νοσηλεία σε άλλο νοσηλευτήριο του ΟΚΥπΥ, τότε η μεταφορά του θα γίνει από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Οργανισμού.

Ο ΟΚΥπΥ αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία των ΤΑΕΠ, επενδύει συνεχώς σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε τα Τμήματα όλων των Νοσηλευτηρίων του να είναι σε θέση να ανταποκριθούν και να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους πολίτες.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο