Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Χαιρετισμός

doctor-2

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω στην Ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Είμαι σίγουρος ότι μέσω αυτής της Ιστοσελίδας η αμφίδρομη επικοινωνία θα συμβάλει και θα ενισχύσει την προσπάθεια βελτίωσης των Υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός μας. 

Επιδίωξη μου είναι η ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη διαφάνεια και την υποχρέωση μας για λογοδοσία.

Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, η περιφέρεια μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών, νοσηλευτικών και παραϊατρικών υπηρεσιών, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα φιλόδοξο Στρατηγικό Σχέδιο, στο οποίο καθορίζονται οι ακόλουθες στρατηγικές επιδιώξεις:

1. Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με επίκεντρο τον ασθενή, προσφέροντας του υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών και ταχείας πρόσβασης.

2. Διεύρυνση των ιατρικών ειδικοτήτων και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου της επέκτασης των υφιστάμενων κλινικών και της αύξησης κλινών.

3. Γρήγορη και αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού και του προσωπικού για τις υπηρεσίες που παρέχονται.

4. Παροχή συνεχής εκπαίδευσης του προσωπικού, εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχία της αποστολής μας.