Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Χαιρετισμός

doctor-2

Στόχος μας είναι η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Μητέρα και το Παιδί.

Το Μακάριο Νοσοκομείο λειτούργησε το 1984 ως ένα πρωτοποριακό και εξειδικευμένο νοσοκομείο για την Μητέρα και το Παιδί. 

Είναι το πλέον ολοκληρωμένο και άρτια στελεχωμένο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της χώρας και ταυτόχρονα διαθέτει όλες τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας στη Μητέρα.

Το ΝΑΜ ΙΙΙ είναι ενταγμένο στο ΓΕΣΥ και δραστηριοποιείται στον τομέα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας  και τριτοβάθμιας περίθαλψης.  Πρωταρχικός σκοπός του ΝΑΜ ΙΙΙ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό, αίθουσες τοκετών, μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών και παίδων.

Το επιστημονικό επιτελείο παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα σε 24ωρη βάση με εφημερεύοντες γιατρούς, μαίες, διπλωματούχες νοσοκόμες και πλήθος άλλο υποστηρικτικό προσωπικό.  

Στόχος μας είναι η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Μητέρα και το Παιδί.

Δρ. Χρίστος Χρίστου

Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ