Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Αίτηση: Η συγκεκριμένη θέση έχει λήξει. Αναζητήστε όλες τις νέες θέσεις εργασίας εδώ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων και βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
Τα αρχεία που θα επισυναφθούν με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας πρέπει να είναι σε μορφή PDF ή JPEG και να έχουν διαφορετική ονομασία μεταξύ τους.
Παρακαλώ τα αρχεία που θα επισυναφθούν με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 10ΜΒ (μπορεί να χρειαστεί να γίνει συμπίεση των αρχείων) στο σύνολο και να μην ξεπερνούν συνολικά τα 50 διαφορετικά αρχεία.

Για επισύναψη περισσοτέρων από ένα (1) αρχείων παρακαλούμε όπως κρατήσετε επιλεγμένο το κουμπί ctrl στο πληκτρολόγιο σας.

υποχρεωτικά πεδία

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΥπΥ στο τηλέφωνο 22212800 και 22212846, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 08:00 – 14:30.