Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
16 Μαΐου, 2024

Κατάλογος Αποτελεσμάτων Γραπτών Εξετάσεων για Πρόσληψη Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών – Επαρχία Πάνου

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 13 Απριλίου 2024, για τη δημιουργία καταλόγου για μελλοντικές ανάγκες που πιθανόν προκύψουν για απασχόληση Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, που ανακοινώθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5599 και αριθμό γνωστοποίησης 1446, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο».  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
11117896.11ΕΠΙΤΥΧΙΑ
21103091.67ΕΠΙΤΥΧΙΑ
31127091.67ΕΠΙΤΥΧΙΑ
41092290.56ΕΠΙΤΥΧΙΑ
51134190.00ΕΠΙΤΥΧΙΑ
61093488.89ΕΠΙΤΥΧΙΑ
71102386.67ΕΠΙΤΥΧΙΑ
81095085.56ΕΠΙΤΥΧΙΑ
91123483.33ΕΠΙΤΥΧΙΑ
101126182.78ΕΠΙΤΥΧΙΑ
111117380.56ΕΠΙΤΥΧΙΑ
121102479.44ΕΠΙΤΥΧΙΑ
131121777.78ΕΠΙΤΥΧΙΑ
141108677.22ΕΠΙΤΥΧΙΑ
151130676.11ΕΠΙΤΥΧΙΑ
161103675.00ΕΠΙΤΥΧΙΑ
171135275.00ΕΠΙΤΥΧΙΑ
181104073.89ΕΠΙΤΥΧΙΑ
191108073.89ΕΠΙΤΥΧΙΑ
201109073.89ΕΠΙΤΥΧΙΑ
211135172.22ΕΠΙΤΥΧΙΑ
221134471.67ΕΠΙΤΥΧΙΑ
231115871.11ΕΠΙΤΥΧΙΑ
241136071.11ΕΠΙΤΥΧΙΑ
251107469.44ΕΠΙΤΥΧΙΑ
261093866.11ΕΠΙΤΥΧΙΑ
271107665.56ΕΠΙΤΥΧΙΑ
281114554.44ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο