Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn
26 Μαρτίου, 2020

Λειτουργία Υπηρεσίας Ψυχολογικής Τηλεφροντίδας προς εξυπηρέτηση των Πασχόντων από τον COVID-19 και το Κοινό

Η Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ψυχολογικής Τηλεφροντίδας από τις 26/3/2020. Την υπηρεσία θα στελεχώσουν οι κλινικοί ψυχολόγοι του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας.

Η Υπηρεσία Ψυχολογικής Τηλεφροντίδας θα καλύψει κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πασχόντων από τον COVID-19 οι οποίοι έχουν βεβαρυμμένο ιστορικό ψυχικής υγείας με σκοπό:

  • την τακτική επαναξιολόγηση της ψυχικής τους κατάστασης,
  • την πρόληψη και τον έγκαιρο χειρισμό πιθανών υποτροπών σε ψυχοπαθολογία και
  • τη στήριξη και καθοδήγηση γύρω από άλλα ψυχολογικά ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν.

Νοείται ότι όπου η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί την παρέμβαση ψυχίατρου ή παιδοψυχίατρου θα γίνονται οι αναγκαίες διευθετήσεις.

Επίσης η Υπηρεσία Ψυχολογικής Τηλεφροντίδας θα καλύψει και τις ψυχολογικές ανάγκες των συγγενών των πασχόντων από τον COVID-19 καθώς και άλλων ευάλωτων ψυχικά ατόμων από τον γενικό πληθυσμό.

Η Υπηρεσία Ψυχολογικής Τηλεφροντίδας θα παρέχεται με ραντεβού οπτικοακουστικά, 7 ημέρες της εβδομάδας, 12 ώρες ημερησίως από τις 7:30πμ – 7:30μμ. Η αρχική επικοινωνία θα γίνεται τηλεφωνικά για την καταγραφή του αιτήματος και προγραμματισμό ραντεβού οπτικοακουστικά. Για τους ασθενείς από τον COVID-19 θα υπάρχει πρόσβαση μέσω 2 ξεχωριστών τηλεφωνικών γραμμών. Για συγγενείς και το ευρύ κοινό η αρχική επικοινωνία θα γίνεται μέσω άλλων δύο τηλεφωνικών γραμμών κατά τις ακόλουθες ώρες: 9:00πμ – 10:00πμ και 1:00μμ – 2:00μμ. όλες τις μέρες της εβδομάδας.

Οι τηλεφωνικές γραμμές για άτομα που βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση, σε συγγενείς πασχόντων από τον COVID-19 και για τον γενικό πληθυσμό είναι οι ακόλουθες:
99 928405 και 99 928406

Οι τηλεφωνικές γραμμές για τους πάσχοντες από τον COVID-19 που βρίσκονται σε ιατρική απομόνωση σε Νοσοκομεία γνωστοποιούνται απευθείας στους ιδίους από τους λειτουργούς υγείας.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο