Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Links

Δημιουργία λογαριασμού email, distribution group ή shared mailboxΠατήστε εδώ
Καταχώρηση βιογραφικού για χρήση στην ιστοσελίδα του οργανισμού (Δείγμα)ΕλληνικάΑγγλικά
Καταχώρηση βιογραφικού κλινικήςΕλληνικάΑγγλικά
Αίτημα για τηλεδιάσκεψηΠατήστε εδώ
Αίτηςη για αλλαγή/δημιουργία λογαριασμού στο eprocurementΠατήστε εδώ