Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
15 Σεπτεμβρίου, 2023

Ο ΟΚΥπΥ πρωτοστατεί στις δράσεις σε θέματα ασφάλειας ασθενών

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, υλοποιεί σειρά δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση επαγγελματιών υγείας και κοινού

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών υγείας της Κύπρου, γιορτάζει στις 17 Σεπτεμβρίου 2023, την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών (World Patient Safety Day) στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και στην ενημέρωση του κοινού για το συγκεκριμένο θέμα.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας και στοχεύοντας στην προώθηση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το μοναδικό τεταρτοβάθμιο Νοσοκομείο της χώρας, υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

Ενδονοσοκομειακές Δράσεις

1.       Επισκέψεις σε κλινικές/τμήματα για ενημέρωση σε θέματα προαγωγής της ασφάλειας ασθενών από εξειδικευμένη ομάδα κλινικών συντονιστών. Η ομάδα αποτελείται από κλινικό προσωπικό του νοσηλευτηρίου και δημιουργήθηκε εδώ και δυο χρόνια στα πλαίσια της στρατηγικής ασφάλειας ασθενών.

2.       Επιθεώρηση τμημάτων από κλινικούς συντονιστές.

3.       Ενημέρωση στους ασθενείς, το προσωπικό και τους επισκέπτες για την στρατηγική ασφάλειας ασθενών και την σημαντικότητα της δικής τους συμβολής στην όλη προσπάθεια.

Ευρύτερη ενημέρωση του κοινού στο νοσηλευτήριο

Η προώθηση της Στρατηγικής Ασφάλειας Ασθενών, το οποίο αποτελεί και σταθερή δέσμευση του Οργανισμού σε όλα τα νοσηλευτήρια και τις Διευθύνσεις του, βασίζεται στην επιστήμη, στην κλινική εμπειρία, στο σχεδιασμό και την οργάνωση των συστημάτων που έχουν ήδη αναπτυχθεί με την συμμετοχή και συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Απώτερος σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται είναι η καταγραφή μέσω αναφορών, η αντιμετώπιση και η εξάλειψη ανεπιθύμητων συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών δημιουργώντας κλίμα κατανόησης και αλληλοβοήθειας ανάμεσα στον Οργανισμό.

Ο ΟΚΥπΥ, παραμένει προσηλωμένος στον στόχο του, υιοθετώντας ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο, μέσα από το οποίο όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες θα απολαμβάνουν ασφαλείς υπηρεσίες υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας του ΟΚΥπΥ, μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη σελίδα www.shso.org.cy.

           «Θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλείς κοντά μας»

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο