Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
28 Νοεμβρίου, 2022

O Oργανισμός Accreditation Canada αναλαμβάνει τη διαπίστευση των νοσηλευτηρίων

Σε ένα σημαντικό βήμα με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας προχώρησε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Ο ΟΚΥπΥ, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών υγείας της Κύπρου, ξεκινά τον κύκλο διαπίστευσης των ιδίων των νοσηλευτηρίων του, με τον διεθνή αναγνωρισμένο ανάδοχο φορέα “Accreditation Canada”.

Ο Accreditation Canada με έδρα την Οτάβα του Καναδά, παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων αξιολόγησης για φορείς υγείας παγκοσμίως, διαθέτοντας μακρά εμπειρία σε θέματα πιστοποίησης νοσηλευτηρίων. Ο Accreditation Canada είναι μέλος του δικτύου συνεργατών του ISQua (International Society of Quality in Healthcare), ο οποίος προωθεί τη ριζική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς το κοινωνικό σύνολο, σε περισσότερες από 70 χώρες. Ως ανάδοχος φορέας, ο Accreditation Canada αναλαμβάνει τη διαπίστευση νοσοκομείων, κλινικών εργαστηρίων και άλλων μονάδων υγείας.

Η διαπίστευση των νοσηλευτηρίων από τον καναδικό φορέα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τη συνολική λειτουργία του ΟΚΥπΥ και κατ’ επέκταση για τους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία στις ιατρονοσηλευτικές μονάδες του Οργανισμού., η διαδικασία διαπίστευσης διασφαλίζει τη συστηματική βελτίωση όλων των διεργασιών εντός των νοσηλευτηρίων, τόσο εκ μέρους του διοικητικού όσο και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού Βάσει αυστηρών υγειονομικών προτύπων και διεθνών πρακτικών.

Παράλληλα, η διαπίστευση συνιστά ένα κοινό σημείο αναφοράς για τους συνεργαζόμενους φορείς υγείας ανά τον κόσμο, μέσω του οποίου προάγεται η διεπιστημονική συνεργασία και η χάραξη κοινής στρατηγικής για την αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών. Επιπλέον, μέσα από την διαπίστευση των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ, οι ασθενείς μπορούν να είναι πιο σίγουροι πως απολαμβάνουν τις πιο εξελιγμένες πρακτικές φροντίδας, σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες.

Ο κύκλος διαπίστευσης θα ξεκινήσει εντός του 2022, για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, ενώ σε τροχιά διαπίστευσης θα ενταχθούν και άλλα νοσηλευτήρια το 2023.

Εκτός από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, για το 2023 είναι προγραμματισμένη η ένταξη επιπλέον νοσηλευτηρίων σε πρόγραμμα διαπίστευσης. Στόχος του ΟΚΥπΥ είναι να εξασφαλίσει την παροχή βέλτιστης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού και να δημιουργήσει το ασφαλέστερο δυνατό περιβάλλον για ασθενείς και εργαζομένους.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΟΚΥπΥ και τις υπηρεσίες που προσφέρει στην ιστοσελίδα https://shso.org.cy/

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο