Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
13 Μαρτίου, 2020

Oδηγιες συγγραφης περίληψης ερευνητικού έργου

 

Επιστημονική Επιτροπή Ερευνών ΟΚΥπΥ

 

Oδηγιες συγγραφης περίληψης ερευνητικού έργου

 

 

 

Πρόκειται για μια σύντομη περιγραφή του έργου. Θα πρέπει να είναι ακριβής, ανεξάρτητη, περιεκτική, συγκεκριμένη και κατανοητή και να απεικονίζει το στόχο και το περιεχόμενο του έργου σε έκταση μέχρι 2 σελίδες Α4 (μέχρι 800 λέξεις)

Θα μπορούσε να έχει την παρακάτω δομή (για ότι εφαρμόζεται):

 

 

 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ επίπεδο προγράμματος σπουδών ( πχ. MSC, PhD )

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
 • Ερευνητής, Συμμετέχοντες/ Συνεργαζόμενοι φορείς
 • Ακαδημαϊκό Ίδρυμα/ Φορέας
 • Χρηματοδότης
 • Διάρκεια έργου (έναρξη, λήξη)

 

ΓΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Στόχοι έργου
 • Καινοτομία & Πρωτοτυπία έργου

 

ΔΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΟΥ

 • Σύντομη περιγραφή μεθοδολογίας

 

ΕΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

 • Συνοπτική παρουσίαση κυρίων αποτελεσμάτων περιγραφικά

 

ΣΤΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

 • Σύνδεση κυρίων αποτελεσμάτων με το σκοπό της έρευνας
 • Μελλοντικοί στόχοι
 • Αξιοποίηση αποτελεσμάτων

 

Ζ.   ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ (μέχρι 5)

 

Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο