Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
22 Ιουνίου, 2022

ΟΚΥπΥ και ΤΕΠΑΚ διευρύνουν την επιστημονική και εκπαιδευτική τους συνεργασία

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με Ιατρικό Κέντρο Πάχνας

Στη διεύρυνση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής τους συνεργασίας, με τη σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, το οποίο αφορά το Ιατρικό Κέντρο Πάχνας, προχώρησαν τη Δευτέρα, 9 Μαΐου, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ του ΟΚΥπΥ και του ΤΕΠΑΚ και της κοινής προσπάθειας των δύο φορέων για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που τέθηκε σε εφαρμογή, προνοεί την παραχώρηση πρόσβασης στο Ιατρικό Κέντρο που λειτουργεί στην Κοινότητα Πάχνας στο ΤΕΠΑΚ και συγκεκριμένα στο Τμήμα Νοσηλευτικής, για σκοπούς κλινικής άσκησης των φοιτητών/τριων του Τμήματος, ερευνητικής δραστηριότητας του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και διδασκαλίας στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επίσης, το Πρωτόκολλο προνοεί την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, κάτι που αναμένεται ότι θα συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Το ΤΕΠΑΚ, με την υπογραφείσα συμφωνία, δεσμεύτηκε για την αξιοποίηση του Ιατρικού Κέντρου Πάχνας για την Κλινική άσκηση φοιτητών, την προσφορά εκπαιδευτικών σεμιναρίων/προγραμμάτων στους κατοίκους της κοινότητας, καθώς και την εμπλοκή των κατοίκων της κοινότητας σε τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα, δραστηριότητες διασύνδεσης με την κοινωνία και δράσεων ευαισθητοποίησης.

Το Κέντρο Υγείας Πάχνας

Το Κέντρο Υγείας Πάχνας, ένα από τα 38 Κέντρα Υγείας του Οργανισμού που λειτουργούν παγκύπρια, στελεχώνεται με δύο Γενικούς Ιατρούς και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, προσφέροντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας στους κατοίκους της περιοχής.

Προσφέρει, επίσης, καθημερινά νοσηλευτικές υπηρεσίες χωρίς διευθέτηση ραντεβού όπως: αιμοληψία, αλλαγή πληγών, χορήγηση ενέσεων, εμβόλια και καρδιογράφημα.

Το Κέντρο Υγείας Πάχνας λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ. Για διευθέτηση ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο στο τηλέφωνο 25816225.

Ο ΟΚΥπΥ

Με πρώτιστο στόχο την συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, ο ΟΚΥπΥ επενδύει συνεχώς σε υποδομές και εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση και έρευνα.

***Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Υγείας Πάχνας στον σύνδεσμο: https://shso.org.cy/health-centre/kentro-ygeias-pachnas/

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο