Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
27 Οκτωβρίου, 2020

Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας 27 Οκτωβρίου

Τμήμα Εργοθεραπείας- Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ΟΚΥπΥ

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Εργοθεραπείας, είναι ‘Reimagine Doing’,δηλαδή , επαναπροσδιορίζοντας την συμμετοχή στα έργα που νοηματοδοτούν και δίνουν αξία στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Στα πλαίσια προώθησης του επαγγέλματος και του φετινού μηνύματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργοθεραπευτών, ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του ρόλου της εργοθεραπείας αλλά και των εργοθεραπευτικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Διεύθυνσης  Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κύπρου – ΟΚΥπΥ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (1986), «Οι άνθρωποι δημιουργούν και βιώνουν την υγεία στα πλαίσια της καθημερινής τους  ζωής, όπου μαθαίνουν, εργάζονται, παίζουν και αγαπούν. Η υγεία δημιουργείται όταν φροντίζουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους, όταν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις και να έχουμε τον έλεγχο πάνω στις συνθήκες της ζωής μας και όταν διασφαλίσουμε ότι η κοινωνία στην οποία ζούμε δημιουργεί τις προϋποθέσεις  για την επίτευξη της υγείας όλων των μελών της».

Το τμήμα Εργοθεραπείας της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – ΟΚΥπΥ  αναγνωρίζοντας την μοναδική σχέση ανάμεσα στο έργο, την ψυχική και σωματική υγεία, παρέχει απρόσκοπτα υπηρεσίες εργοθεραπείας σε ενήλικα άτομα, παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και αναπηρίες σε όλη την Κύπρο.

Η συμμετοχή στα έργα είναι μια βασική και έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου. Τα έργα είναι όλα εκείνα τα πράγματα που οι άνθρωποι θέλουν, χρειάζεται ή πρέπει να κάνουν καθημερινά, σε σωματικό, ψυχικό, κοινωνικό, σεξουαλικό, πολιτικό ή πνευματικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων της ανάπαυσης και του ύπνου.

Σκοπός της εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει άτομα όλων των ηλικιών να συμμετέχουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα μέσα στην κοινότητα, ενώ διατηρούν σημαντικούς ρόλους ζωής.

Η διαδικασία της εργοθεραπείας περιλαμβάνει την εξατομικευμένη και πελατο-κεντρική παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και παρέμβασης ενηλίκων, παιδιών ή εφήβων, με την χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων.

Οι εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων, της συμμετοχής τους σε σημαντικά έργα και των πλαισίων μέσα στα οποία αυτά συμβαίνουν, ώστε να σχεδιάσουν ένα πλάνο παρέμβασης  βασισμένο στα έργα.  Προσπαθούν να διευκολύνουν την αλλαγή και την ανάπτυξη των παραγόντων του πελάτη (σωματικές λειτουργίες, σωματικές δομές, αξίες, πεποιθήσεις και πνευματικότητα) και  των δεξιοτήτων (κινητικών, επεξεργασίας, και κοινωνικής αλληλεπίδρασης) που χρειάζονται για την επιτυχημένη συμμετοχή του ατόμου στις καθημερινές δραστηριότητες.

Το τελικό αποτέλεσμα της εργοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η συμμετοχή, επομένως οι εργοθεραπευτές προσπαθούν να ενεργοποιήσουν την εμπλοκή του ατόμου, προσαρμόζοντας και τροποποιώντας στοιχεία του περιβάλλοντος ή των αντικειμένων όπου και όταν είναι αναγκαίο.

Ένα σημαντικό στοιχείο που διατρέχει όλη την την εργοθεραπευτική διαδικασία από την έναρξη μέχρι και την λήξη της είναι η ικανότητα των εργοθεραπευτών να δημιουργούν και να διαχειρίζονται την θεραπευτική σχέση με το άτομο, ώστε να το βοηθήσουν μέσω της αφήγησης και της ενσυναίσθησης να φέρει αλλαγές στην ζωή του.  

Οι υπηρεσίες εργοθεραπείας παρέχονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για αποθεραπεία, αποκατάσταση και προώθηση της υγείας των ατόμων με ή χωρίς λειτουργικούς περιορισμούς. Οι εργοθεραπευτές συνεργάζονται με τις οικογένειες, τους φροντιστές, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας και άλλους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου τα άτομα να λαμβάνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας.  

Οι τομείς παροχής εργοθεραπευτικών υπηρεσιών στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας είναι:

 • Ενδονοσοκομειακά τμήματα, Ψυχιατρικές  Κλινικές & Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας  ενήλικων
 • Δομές ουσιοεξαρτήσεων
 • Κέντρα Ημέρας ενηλίκων
 • Εξωτερικά ιατρεία σε Κέντρα Υγείας
 • Μονάδες Εργασιακής Αποκατάστασης
 • Υπηρεσίες Εργοθεραπείας   στο Τμήμα Φυλακών
 • Ενδονοσοκομειακη  Νοσηλεία Παιδιών και Εφήβων
 • Υπηρεσίες σε Παιδιά και εφήβους – Εξωτερικό ιατρείο
 • Κέντρο Αποκατάστασης Νωτιομυελικών Βλαβών-Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
 • Μονάδα Παιδιατρικής Εργοθεραπείας-Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου

Οι εργοθεραπευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στα παραπάνω τμήματα αφορούν αδρά τα παρακάτω:

 • Εξατομικευμένη Αξιολόγηση κατά την οποία ο πελάτης, η οικογένεια και ο εργοθεραπευτής θέτουν θεραπευτικούς στόχους.
 • Εξατομικευμένη Παρέμβαση για τη βελτίωση της ικανότητας του ατόμου να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες και να επιτυγχάνει στόχους.
 • Αντιμετώπιση κινητικών, αισθητηριακών δυσκολιών και δυσκολιών κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συμπεριφοράς.
 • Αξιολόγηση των περιβαλλόντων του πελάτη (π.χ. σπίτι, σχολείο, εργασία ).
 • Συστάσεις προσαρμοστικού εξοπλισμού και εκπαίδευση στη χρήση του.
 • Συμβουλευτική και υποστήριξη
 • Παροχή οδηγιών και εκπαίδευση  προς τα μέλη της οικογένειας, τους φροντιστές, εκπαιδευτές, δασκάλους, άλλες ειδικότητες.
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων και / ή να τροποποιηθεί το πλάνο παρέμβασης με βάση τις ανάγκες και τις δεξιότητες του πελάτη.

Η συμβολή των Υπηρεσιών Εργοθεραπείας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην παροχή φροντίδας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού είναι πολύ σημαντική. Για περαιτέρω πληροφορίες αλλά και διασύνδεση με το ανάλογο πλαίσιο εργοθεραπείας που σας ενδιαφέρει μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ  22402169.

Βιβλιογραφία

International Society of Occupational Scientists. (2009). International Society of Occupational Scientists. [online] Available at: http://www.isoccsci.org/ [Accessed 13 Jul. 2017].

Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (3rd Edition). (2014). American Journal of Occupational Therapy, 68(Supplement_1), pp.S1-S48.

Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy practice. Philadelphia, Pa.: F.A. Davis Co.

WFOT. (2018). About Occupational Therapy: Definition of Occupational Therapy. [online] Available at: http://www.wfot.org/AboutUs/AboutOccupationalTherapy/DefinitionofOccupationalTherapy.aspx [Accessed 3 Jun. 2018].

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο