Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn
June 3, 2020

Παγκύπρια Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας ΟΚΥπΥ

Η Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσίων Υγείας αποτελεί τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται στα άτοµα και τις οικογένειές τους, µέσα στο χώρο που ζουν, κατευθυνόμενες προς την προαγωγή, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της υγείας του ατόμου ή την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της ασθένειας ή της αναπηρίας.  Η νοσηλεία στο σπίτι είναι το βασικότερο στοιχείο της συνεχιζόμενης φροντίδας υγείας διεθνώς και θεωρείται υπηρεσία που κατεξοχήν οργανώνεται, παρέχεται και αξιολογείται από επαγγελματίες εγγεγραμμένους νοσηλευτές με ειδικότητα στην Κοινοτική Νοσηλευτική.

Η Υπηρεσία Κατ’ οίκον Νοσηλείας στην Κύπρο  ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2004 και σταδιακά επεκτάθηκε σ’ όλες τις ελεύθερες επαρχίες της Κύπρου.  Στελεχώνεται με  έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό εξειδικευμένο  στην Κοινοτική Νοσηλευτική,  στη Διαχείριση Τραυμάτων,  Διαχείριση Σακχαρώδη Διαβήτη  και στην Εντατική Νοσηλεία.  Οι υπηρεσίες παρέχονται από τους νοσηλευτές βάση της γεωγραφικής περιοχής που έχουν υπό την  ευθύνη τους διευκολύνοντας έτσι την προσβασιμότητα και βελτιώνοντας την  αποδοτικότητα.  Η Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας λειτουργεί σε όλα τα νοσηλευτήρια  και στα περισσότερα Αστικά/Αγροτικά Κέντρα Υγείας του ΟΚΥπΥ της ελεύθερης Κύπρου.

Λειτουργεί σε πενθήμερη βάση με ωράριο εργασίας  7:30πμ – 15:00μμ. 

Αποτελείται από τρεις πυλώνες:

Η Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας Γενικής Νοσηλευτικής σκοπό έχει να βοηθήσει το άρρωστο ή ανάπηρο άτομο να δραστηριοποιηθεί στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, να προληφθεί η εξάρτηση του από τους άλλους και να αυξήσει το επίπεδο ανεξαρτησίας και αυτοφροντίδας του.  Η Υπηρεσία φιλοδοξεί την παραμονή των ατόμων στο σπίτι και την παροχή ολοκληρωμένης, ανθρωποκεντρικής και προσιτής νοσηλευτικής φροντίδας.

Κατ’ Οίκον Noσηλευτικές Παρεμβάσεις

 • Αξιολόγηση του ατόμου στο περιβάλλον που ζει, με στόχο τον εντοπισμό των αναγκών υγείας και προβλημάτων, το σχεδιασμό,  την οργάνωση και την  παροχή εξατομικευμένης  νοσηλευτικής  φροντίδας στα άτομα που διαμένουν στο σπίτι τους
 • Συμβουλευτική για λήψη προληπτικών μέτρων για πρόληψη επιπλοκών που προκύπτουν από μια παθολογική κατάσταση
 • Εκπαίδευση και ενθάρρυνση ατόμων/ οικογενειών/ομάδων πληθυσμού για υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής
 • Εκπαίδευση και στήριξη των ατόμων της κοινότητας για αυτοφροντίδα
 • Ενημέρωση και ενδυνάμωση των ατόμων/οικογενειών ώστε να αξιοποιούν τις υπηρεσίες/πόρους της κοινότητας που ζουν
 • Συμβουλευτική  για τη δημιουργία και διατήρηση υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος.
 • Ανακουφιστική φροντίδα
 • Αιμοληψία  και λήψη άλλων βιολογικών δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις
 • Αξιολόγηση εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε συνεργασία με τους θεράποντες γιατρούς
 • Χορήγηση υποδόριων και ενδομυϊκών  ενέσεων
 • Διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής
 • Συμβουλευτική και εκπαίδευση αυτοδιαχείριση Σακχαρώδη Διαβήτη
 • Έλεγχος ζωτικών σημείων (Αρτηριακή πίεση, σφυγμός, αναπνοές)
 • Αλλαγή πληγών
 • Συμβουλευτική για πρόληψη και φροντίδα  ελκών κατάκλισης
 • Αφαίρεση ραφών / συνδετήρων
 • Αναρρόφηση και αξιολόγηση βρογχικών εκκρίσεων
 • Οξυγονοθεραπεία και μέτρηση κορεσμού οξυγόνου
 • Αλλαγή ρινογαστρικού σωλήνα και διδασκαλία σίτισης
 • Αλλαγή γαστροστομίας
 • Tοποθέτηση και αλλαγή ουρηθρικού καθετήρα
 • Αλλαγή υπερηβικού καθετήρα
 • Φροντίδα τραχειοτομίας
 • Φροντίδα κολοσομία, ειλεοστομίας
 • Φροντίδα νεφροστομίας
 • Φροντίδα και ηπαρινισμός Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα

Άλλες εξειδικευμένες νοσηλευτικές υπηρεσίες

Επιπρόσθετα, εξειδικευμένοι νοσηλευτές της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Νοσηλείας παρέχουν συμβουλευτική για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στο Κέντρο Υγείας Λινόπετρας και εκπαίδευση για αυτοδιαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη στο Νοσοκομείο Κυπερούντας. 

Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Οι κοινοτικοί νοσηλευτές από την έναρξη της πανδημίας του COVID-19 συνέβαλαν στην προσπάθεια ελέγχου της διασποράς του ιού  διενεργώντας δειγματοληψίες για εργαστηριακό έλεγχο του SARS Cov-2  σε ύποπτα ή επιβαιωμένα περιστατικά   που βρίσκονταν σε καραντίνα σε διάφορα ξενοδοχεία στην Κύπρο ή στην οικία τους,  σε ευπαθή άτομα  που βρίσκονταν σε αυτοπεριορισμό καθώς και σε άτομα που συγκαταλέγονταν στις ειδικές ομάδες και δεν μπορούσαν να επισκεφθούν τα ιατρεία δημόσια υγείας.  Παράλληλα, η υπηρεσία από τις πρώτες μέρες εμφάνισης της πανδημίας στην Κύπρο συνέχισε να παρέχει απρόσκοπτα κατ’ οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες   σε άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο σπίτι και δεν μπορούσαν να επισκεφθούν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, αλλά συμβουλεύοντας τους ασθενείς και τις οικογένειες τους για τα ατομικά μέτρα προστασίας βάση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

Κριτήρια ένταξης στην Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας

Για να ενταχθεί ένα άτομο στην υπηρεσία και να  επωφελείται των   κατ’ οίκον νοσηλευτικών  υπηρεσιών πρέπει να ισχύουν τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Να είναι εγγεγραμμένος στο ΓΕΣΥ
 • Δικαιούχος κάρτας νοσηλείας Α
 • Να είναι άνω  των 18 ετών.
 • Να είναι   κλινήρης ή να έχει μειωμένη κινητικότητα και να  έχει ανάγκη από νοσηλεία στο σπίτι
 • Να μην υπάρχει οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον και το άτομο να χρειάζεται  συμβουλευτική και καθοδήγηση σε θέματα υγείας

Kριτήρια διακοπής υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας

 • Στις περιπτώσεις που ο ασθενής εισαχθεί σε Στέγη Αποκατάστασης ή ο ίδιος επιθυμεί να διακόψει τις κατ’ οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες
 • Όταν κρίνεται από την υπηρεσία  ότι ο ασθενής και η οικογένεια του δεν χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη και φροντίδα
 • Όταν κρίνεται από την υπηρεσία ότι δεν υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες για την παρουσία του κοινοτικού νοσηλευτή στο σπίτι του ασθενή

Διαδικασία ένταξης στην Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας

 Ένα άτομο για να μπορεί να αιτηθεί κατ’ οίκον νοσηλευτικών υπηρεσιών απαιτείται να έχει συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο ιατρικής παραπομπής από:

 • Ιατρό συμβαλλόμενο με το ΓΕΣΥ
 • Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
 • Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ

 Οι παραπομπές  αξιολογούνται και διαχειρίζονται από τους Κοινοτικούς Νοσηλευτές με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Η Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας Ατόμων σε μηχανική Υποστήριξη Αναπνοής

Σκοπός: Να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής να λειτουργήσουν στο μέγιστο των δυνατότητων τους και να βελτιώσουν   της ποιότητας ζωής τους.  Η υπηρεσία παρακολουθεί και παιδιά κάτω των 18 ετών που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής.

Στόχοι:

 • Μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο
 • Μείωση του κόστους φροντίδας υγείας
 • Εκπαίδευση οικογένειας/φροντιστή

  Οι εξειδικευμένοι νοσηλευτικοί λειτουργοί της υπηρεσίας εκπαιδεύουν την οικογένεια και τους φροντιστές στις πιο κάτω δεξιότητες:

 • Βασικές Λειτουργίες του Αναπνευστήρα π.χ. αλλαγή φίλτρων και κυκλώματος,  αναγνώριση ηχητικών συναγερμών και αντιμετώπιση
 •  Λειτουργία και συντήρηση συσκευής αναρρόφησης
 • Φροντίδα Τραχειοστομίας, διατήρηση ανοικτού αεραγωγού, χρήση βαλβίδας φώνησης
 • Τεχνική βρογχοαναρρόφησης
 • Φροντίδα γαστροστομίας
 • Σίτιση μέσω γαστροστομίας
 • Χορήγηση οξυγόνου
 • Μέτρηση και αξιολόγηση κορεσμού
 • Αντιμετώπιση επείγουσων καταστάσεων π.χ. απόφραξη τραχειοστομίας

Άλλα καθήκοντα:

 • Κατ’ οίκον επίσκεψη για αξιολόγηση κατοικίας και συμβουλές στην οικογένεια για απαραίτητες τροποποιήσεις που χρειάζονται για να καθίσταται όσο πιο δυνατά εύκολη η φροντίδα και η διαμονή των ατόμων σε μηχανική υποστήριξη στο δικό τους περιβάλλον.
 • Συχνές κατ’ οίκον επισκέψεις με σκοπό τη νοσηλευτική  αξιολόγηση και αντιμετώπιση των  προβλημάτων  του ασθενή
 •  Διευθέτηση για συντήρηση και έλεγχο του  εξοπλισμού
 • Διευθέτηση επίσκεψης στο νοσοκομείο για αλλαγή τραχειοστομίας και επαναξιολόγηση από εντατικολόγο

Διασυνδετική/Συμβουλευτική Νοσηλευτική Υπηρεσία

Είναι  ο συνδετικός κρίκος των ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με την υπηρεσία της κατ’ οίκον νοσηλείας.  Σκοπός της υπηρεσίας είναι η διευκόλυνση της εξόδου του ασθενή από το νοσοκομείο, η συνέχεια της φροντίδας και η ομαλή μετάβαση του στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού του. 

Ρόλος της Διασυνδετικής/Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι:

 • Νοσηλευτική αξιολόγηση ασθενή μετά από ιατρική παραπομπή εντός του νοσοκομείου
 • Επικοινωνία με τον θεράπων ιατρό για διευκόλυνση του εξιτηρίου και ομαλή μετάβαση του ασθενή στο σπίτι
 • Επικοινωνία με την οικογένεια  για να αξιολογηθεί η στήριξη που μπορεί να προσφέρει στο άρρωστο άτομο
 • Συμβουλευτική και εκπαίδευση φροντιστή/οικογένειας ασθενή
 • Συμβουλευτική για διαθέσιμα τεχνικά μέσα  για πρόληψη ελκών πίεσης  (π.χ. στρώματα, μαξιλάρια)
 • Χρήση των κοινωνικών και  κοινοτικών πόρων (οικονομικών και υλικών )
 • Σύνδεση του ατόμου με άλλες Υπηρεσίες (κοινωνικές, κοινοτικές, ψυχικής υγείας, κ.ά)
 • Σύνδεση με την Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας
 • Αξιολόγηση ασθενή και οικογένειας και παραπομπή στην επιτροπή χρονίων ασθενών για αποκατάσταση σε  συμβαλλόμενες στέγες ηλικιωμένων  με το κράτος

 Πληροφορίες για την Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας στα πιο κάτω Κέντρα Υγείας

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ- ΠΑΦΟΥ  ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ    
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Τηλ:22603495 Φαξ:22603677Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Τηλ: 22202712 Φαξ:25801101Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας Τηλ:24818644/24818756 Φάξ: 24828782
Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής Λευκωσίας Τηλ.22603716 Φαξ:22603677Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής Τηλ:25202713 Φαξ:25801101Κέντρο Υγείας Κοφίνου Τηλ:24825079 Φαξ:24322214
Κέντρο Υγείας Λευκωσίας Τηλ. 22801510/22801523 Φαξ:22801503Κέντρο Υγείας Λινόπετρας Τηλ: 25804138/ 25804102/ 25804126 Φαξ:25311560Νοσοκομείο Αμμοχώστου Τηλ:23200024 Φαξ:23812204
Κέντρο Υγείας Έγκωμης Τηλ:22809057/22809043 Φαξ:22809056Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού Τηλ:25829940/ 25829939/ 25305332 Φαξ:25829941 
Κέντρο Υγείας Αγλαντζιάς Τηλ.22444405 Φαξ:22305253Κέντρο Υγείας Πάχνας Τηλ: 25816235 Φαξ:25816234 
Κέντρο Υγείας Στροβόλου Τηλ.22871389 Φαξ:22871451Κέντρο Υγείας Ομόδους Τηλ: 25421254 Φαξ:25421075 
Κέντρο Υγείας Λακατάμειας Τηλ: 22443394/22443393 Φαξ: 22443305Κέντρο Υγείας Αγρού Τηλ:25521317 Φαξ:25522212 
Κέντρο Υγείας Λατσιών Τηλ:22467496 Φαξ:22485818Κέντρο Υγείας Πελενδρίου Τηλ:25552756 Φαξ:25552754 
Κέντρο Υγείας Ιδαλίου Τηλ:22521922 Φαξ:22525214Νοσοκομείο Κυπερούντας Τηλ:25806767/ Φαξ:25532022 
Κέντρο Υγείας Ακακίου Τηλ: 22821080 Φαξ: 22821731Γενικό Νοσοκομείο Πάφου Τηλ: 26803497 Φαξ: 26803497 
Κέντρο Υγείας Ευρύχου Τηλ: 22465550 Φαξ: 22465585Νοσοκομείο Πόλεως Χρυστοχούς Τηλ: 26821878 Φαξ: 26821878 
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο