Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
16 Ιανουαρίου, 2023

Προκαταρκτικοί κατάλογοι Μοριοδότησης Μεταθέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών Γενικής Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Ψυχικής Υγείας

Παρακαλώ όπως βρείτε επισυναπτόμενους τους προκαταρκτικούς καταλόγους με τις μοριοδοτήσεις για τις μεταθέσεις των Νοσηλευτικών Λειτουργών σύμφωνα με τη Διαδικασία Μετάθεσης Προσωπικού (ΔΑΔ-ΔΚ-009.ΑΑ-02) του Οργανισμού.

Οι κατάλογοι δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στις 16/01/2023.

Παρακαλούμε όπως σε περίπτωση ένστασης, ο Λειτουργός αποστείλει τεκμηριωμένη επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αργότερο μέχρι 30/01/2023 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.makouli@shso.org.cy

Δε θα γίνονται δεκτές ενστάσεις πέραν της προκαθορισμένης ημερομηνίας.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο