Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
1 Ιανουαρίου, 1970

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Πατήστε εδώ για το αρχείο σε μορφή PDF

Λευκωσία – 7 Ιανουαρίου 2021

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Το παρόν πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας για τις εξετάσεις με φυσική παρουσία για την πλήρωση κενών θέσεων του ΟΚΥπΥ συντάχθηκε σύμφωνα και με βάση το «Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020» του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
 2. Για τις θέσεις Διοικητικού Λειτουργού και Διοικητικού Λειτουργού  Μονάδας Αγορών και Προμηθειών, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 9/1/2021, καθορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα το Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία, το Κτήριο του Πανεπιστημίου Frederick στη Λεμεσό, το Γυμνάσιο Παλουριώτισσας και το Λύκειο Παλουριώτισσας.
 3. Για τις θέσεις Λειτουργού Πληροφορικής (και των τριών ειδικοτήτων), του Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου και του Διαχειριστή Αποθεμάτων και Παραγγελιών, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 16/1/2021, καθορίζεται ως Εξεταστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία.
 4. Σε όλες τις αίθουσες των εξεταστικών Κέντρων ο αριθμός των υποψηφίων δεν θα υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπόμενο με βάση τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, διασφαλίζοντας την απόσταση μεταξύ των υποψηφίων τουλάχιστον στα δύο (2) μέτρα.
 5. Οι επιτηρητές γνωστοποιούν στους υποψηφίους την είσοδο πρόσβασής τους στο Εξεταστικό Κέντρο, τις εξόδους και τους χώρους που θα χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων.

Α. Είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο

 1. Στο Εξεταστικό Κέντρο θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε όσους υποψήφιους θα προσκομίσουν rapid-test που διενεργήθηκε εντός 72 ωρών από την ώρα έναρξης της εξέτασης και θα έχουν δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα 1).
 2. Στο Εξεταστικό Κέντρο δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε όσους δηλώσουν ότι δεν ισχύει το 1 ή 2 της επικοροποιημένης Υπεύθυνης Δήλωσης.
 3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει το 3 ή 4 της επικαιροποιημένης Υπεύθυνης Δήλωσης, ο Υπεύθυνος Εξετάσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους νοσηλευτές θα αξιολογήσουν την περίπτωση και θα ενημερωθεί ο υποψήφιος για τα μέτρα που θα ληφθούν.
 4. Σε περίπτωση που αξιολογηθεί ότι υποψήφιος παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα (π.χ. πυρετό, αγευσία, ανοσμία) που παραπέμπουν σε ενδείξεις για πιθανότητα κρούσματος κορωνοϊού δεν θα επιτραπεί η είσοδος του στο Εξεταστικό Κέντρο.
 5. Πριν εισέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο θα διενεργείται υποχρεωτικά θερμομέτρηση των υποψηφίων/επιτηρητών/άλλου προσωπικού από τους αρμόδιους νοσηλευτές ή/και εξουσιοδοτημένα για σκοπούς θερμομέτρησης πρόσωπα που θα βρίσκονται στην είσοδο.
 6. Ειδικότερα σε περίπτωση που η θερμομέτρηση υποψηφίου δώσει ένδειξη μεγαλύτερη από 37.3, αυτή θα επαναληφθεί για ακόμα 2 φορές εντός 20 λεπτών. Αν εξακολουθήσει η ένδειξη να είναι μεγαλύτερη του 37.3 δεν θα επιτραπεί η είσοδος του υποψηφίου στο Εξεταστικό Κέντρο.

Β. Προετοιμασία Χώρου Διεξαγωγής Εξέτασης / Οδηγίες προς τους επιτηρητές του Εξεταστικού Κέντρου

 • Σχολαστικός καθαρισμός των δαπέδων, απολύμανση όλων των επιφανειών του Εξεταστικού Κέντρου και όλων των χώρων υγιεινής με κατάλληλα καθαριστικά διαλύματα αμέσως πριν από την εξέταση. Σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (high touch surfaces) όπως τα πόμολα, τα γραφεία, τα έπιπλα, οι κουπαστές στις σκάλες και τα κιγκλιδώματα, οι βρύσες και κυρίως τα θρανία, με καθαριστικό διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης σε 10 μέρη νερό). Μετά τη χρήση διαλύματος χλωρίνης, ο χώρος να αεριστεί επαρκώς  ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αναθυμιάσεων. Κατά τη χρήση της τουαλέτας συστήνεται να κλείνει το καπάκι πριν τη χρήση του φλοτέρ. Να γίνεται αυστηρός έλεγχος της καθαριότητας βάσει των προαναφερθέντων.
 • Τοποθέτηση αλκοολούχου διαλύματος (με περιεκτικότητα αλκοόλης >65%) στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου και σε επαρκή σημεία των αιθουσών εξέτασης. Υποχρεωτική απολύμανση των χεριών των υποψηφίων/επιτηρητών/άλλου προσωπικού κατά την είσοδο στο Εξεταστικό Κέντρο και στις αίθουσες εξέτασης με αποφυγή συνωστισμού στα σημεία εισόδου.
 • Να υπάρχει συνεχής επαρκής αερισμός (ανοικτά παράθυρα, αν υπάρχουν, και πόρτες) πριν την έναρξη των εξετάσεων και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων.
 • Συνεχής λειτουργία του συστήματος εξαερισμού με εισαγωγή εξωτερικού νωπού αέρα σε όλες τις αίθουσες εξέτασης.
 • Τοποθέτηση επαρκών ανακοινώσεων με οδηγίες και πληροφορίες για τον Covid 19 στην είσοδο και σε κατάλληλα και περίοπτα σημεία του Εξεταστικού Κέντρου καθώς και απαραίτητη σήμανση εκεί όπου είναι αναγκαία.
 • Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων – αναρτημένη σε πινακίδες- στην οποία να αναφέρεται σαφώς ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωσή η οποία πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη για να τους επιτραπεί, αναλόγως, η είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο.
 • Υποχρεωτική σωστή χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης και της παραμονής στους εσωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου.
 • Υποχρεωτική σωστή χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών μιας χρήσης από τους επιτηρητές καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης. Με το τέλος της εξέτασης τα γάντια μιας χρήσης να απορριφθούν με ασφαλή τρόπο σε κάδους απόρριψης με καλύμματα.
 • Μέριμνα, ώστε το Εξεταστικό Κέντρο να διαθέτει θερμόμετρο, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, καθαριστικά διαλύματα κ.ο.κ.
 • Αυστηρή τήρηση του μέτρου της κοινωνικής απόστασης σε όλους τους χώρους του Εξεταστικού Κέντρου, τηρώντας, κατά το δυνατό, απόσταση δύο (2) μέτρων.
 • Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και συνωστισμού υποψηφίων/επιτηρητών/ άλλου προσωπικού.
 • Υποχρεωτική απολύμανση των χεριών των υποψηφίων/επιτηρητών/άλλου προσωπικού κατά την είσοδο στο Εξεταστικό Κέντρο και στην αίθουσα εξέτασης με αποφυγή συνωστισμού στα σημεία εισόδου. 
 • Διασφάλιση από τους επιτηρητές ότι δεν υπερβαίνεται ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων σε κάθε αίθουσα εξέτασης.
 • Τήρηση αρχείου με τις θέσεις των υποψηφίων σε κάθε αίθουσα εξέτασης.
 • Πριν και μετά την παραλαβή/παράδοση οποιουδήποτε υλικού που αφορά στις διαδικασίες των εξετάσεων π.χ. φάκελοι ασφαλείας, τετράδια απαντήσεων, παρουσιολόγια κ.ά., όλοι οι εμπλεκόμενοι να προβαίνουν σε απολύμανση χεριών με αντισηπτικό διάλυμα (με περιεκτικότητα αλκοόλης >65%).
 • Έλεγχος από τους επιτηρητές των προσωπικών στοιχείων των υποψηφίων (δελτίο ταυτότητας, δελτίο υποψηφίου κ.ο.κ.) εξ αποστάσεως, τηρώντας απόσταση ασφαλείας και χωρίς επαφή με τα προσωπικά αντικείμενα των υποψηφίων.

Γ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους πριν την εξέταση

 1. Προσέλευση των υποψηφίων στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.
 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους, το δελτίο ταυτότητας, ή το διαβατήριο, ή την άδεια οδηγού τους, και τη σχετική επιστολή/βεβαίωση εξετάσεων που τους έχει αποσταλεί από τον ΟΚΥπΥ.
 3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, να προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα 1).
 4. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους προστατευτική μάσκα την οποία θα φορούν καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης και κατά τη διακίνηση τους στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου.
 5. Υποχρεωτική θερμομέτρηση των υποψηφίων πριν προσέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο από τον αρμόδιο νοσηλευτή που θα βρίσκεται στην είσοδο.
 6. Τήρηση του μέτρου της κοινωνικής αποστασιοποίησης των δύο (2) μέτρων κατά την είσοδο των υποψηφίων στο Εξεταστικό Κέντρο.
 7. Κατ’ ευθείαν μετάβαση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
 8. Χρήση προσωπικών αντικειμένων μόνον. Απαγορεύεται ο δανεισμός αντικειμένων από άλλους υποψηφίους.
 9. Άμεση ενημέρωση του Υπεύθυνου Εξετάσεων σε περίπτωση που υποψήφιος εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα (π.χ. πυρετό) κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο. Ο Υπεύθυνος Εξετάσεων θα αξιολογήσει την περίπτωση και θα ενημερώσει τον υποψήφιο για τα μέτρα που θα ληφθούν.
 10. Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να προσκομίζουν εμφιαλωμένο νερό/ρόφημα/σνακ από την οικία τους. Στα Εξεταστικά Κέντρα δεν θα λειτουργούν κυλικεία.

Δ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης

 1. Σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος από τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να γίνεται κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο, με την εποπτεία του επιτηρητή, θα πρέπει να απορρίπτεται αμέσως σε κατάλληλο κάδο απορριμμάτων με καπάκι και να ακολουθεί απολύμανση χεριών με αλκοολούχο διάλυμα (με περιεκτικότητα αλκοόλης >65%).
 2. Οι υποψήφιοι να αποφεύγουν να αγγίζουν με τα χέρια τη μύτη, το στόμα και τα μάτια.
 3. Οι υποψήφιοι παραμένουν στις θέσεις τους όταν λήξει ο χρόνος εξέτασης και υπό την εποπτεία των επιτηρητών παραδίδουν το τετράδιο απαντήσεών τους.
 4. Οι υποψήφιοι, μετά το πέρας της εξέτασης, πρέπει να απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση από το Εξεταστικό Κέντρο, τηρώντας τους κανόνες της κοινωνικής αποστασιοποίησης των δύο (2) μέτρων.

Παράρτημα 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Για την προστασία της υγείας όλων των υποψηφίων για τις γραπτές εξετάσεις για διορισμό στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), από τον κορωνοϊό (COVID -19/ SARS-CoV 2), είναι υποχρεωτικό όπως συμπληρώσετε την παρούσα υπεύθυνη δήλωση για να σας επιτραπεί η είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας. Οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία σας θα τύχουν εμπιστευτικότητας, ενώ η επεξεργασία τους θα γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον COVID-19.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι (σημειώστε Ö αν ισχύει ή δεν ισχύει στο κατάλληλο τετράγωνο):

  ΙΣΧΥΕΙΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
 Δεν είμαι επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού  (COVID -19 / SARS-CoV 2).  
 Τις τελευταίες 14 ημέρες δεν έχω εισέλθει στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρα που εμπίπτει στην κατηγορία Γ.  
 Δεν έχω εκδηλώσει τα ακόλουθα συμπτώματα – όπως πυρετός, ανοσμία, αγευσία, βήχας, πονόλαιμο, καταρροή, νέα δύσπνοια ή διάρροια, ναυτία, εμετούς, μυαλγίες, εντός των τελευταίων 14 ημερών.  
 Δεν είχα άμεση επαφή με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα με COVID-19 ή δεν έχω επισκεφτεί και/ή έχω χρειαστεί περίθαλψη σε εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης ή εγκατάσταση περιορισμού για τη θεραπεία ή την καραντίνα του COVID-19 επιβεβαιωμένων ή ύποπτων ατόμων εντός των τελευταίων 14 ημερών.  

Αντιλαμβάνομαι πλήρως τους κινδύνους, λόγω της νόσου COVID-19, που συνδέονται με την συμμετοχή μου στις γραπτές εξετάσεις. Αναλαμβάνω και αποδέχομαι την πλήρη ευθύνη για τυχόν κινδύνους, απώλεια, βλάβη, ζημία περιουσίας ή προσωπικής βλάβης ή θανάτου, και συμφωνώ να μην εγείρω αξίωση και να μη κινήσω διαδικασίες εναντίον οποιουδήποτε προσώπου (Υπεύθυνος Εξετάσεων ή/και των αρμόδιων νοσηλευτών ή/και των εξουσιοδοτημένων προσώπων για τις θερμομετρήσεις) και/ή της κάθε είδους επιχείρησης και/ή εξουσιοδοτημένων λειτουργών και/ή του Ανάδοχου Φορέα για τη διενέργεια των εξετάσεων και/ή του ΟΚΥπΥ και/ή αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας από οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη, κόστος ή ζημιές που ενδέχεται να υποστώ ή να προκύψουν λόγω της συμμετοχής μου στις γραπτές εξετάσεις, ως αποτέλεσμα του COVID-19 και/ή για οποιαδήποτε ταλαιπωρία θα υποστώ, συμπεριλαμβανομένου να μην μού επιτραπεί η είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο, λόγω τυχόν προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατά του COVID-19.

Υποβάλλω την παρούσα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συνειδητά και εις γνώσιν ότι κάνοντας μια ψευδή και/ή παραπλανητική δήλωση θα υπόκειμαι σε κυρώσεις, με ποινή ψευδορκίας, σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δηλώνω υπευθύνως ότι όλες οι πληροφορίες που έχω δώσει, είναι αληθείς.

Ημερομηνία Δήλωσης: …………………………………

Όνομα (Κεφαλαία Γράμματα): …………………………………………….……….

Αριθμός Ταυτότητας: …………………………  Αριθμός Υποψηφίου: …………..

Αριθμός Τηλεφώνου: …………………………….……….……………………..…

Μόνιμη Διεύθυνση: ………………………………………………………………………..………

Υπογραφή: ………………………………………

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο