Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
28 Δεκεμβρίου, 2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚH Ανακοίνωση για τα Ασθενοφόρα (Χρεώσεις)

Με την εφαρμογή του Νέου Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο, οι ανταποκρίσεις των ασθενοφόρων ρυθμίζονται από οδηγίες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ, επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό σε ποιες περιπτώσεις θα υπάρχει χρέωση για τις ανταποκρίσεις των ασθενοφόρων και ποιες καλύπτονται από το ΓΕΣΥ.

Α) Κλήσεις για Επείγοντα Περιστατικά

Όλες οι ανταποκρίσεις των ασθενοφόρων που αφορούν κλήσεις για επείγοντα περιστατικά και γίνονται μέσω του Συντονιστικού κέντρου Κλήσεων Ασθενοφόρων (22887171) και του 112 είναι δωρεάν και δεν επιβαρύνουν το δικαιούχο αλλά καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το ΓεΣΥ.

B) Κλήσεις για Μη-Επείγοντα Περιστατικά

Οι περιπτώσεις μη-επειγόντων περιστατικών όπου η χρέωση καλύπτεται από το ΓεΣΥ είναι οι ακόλουθες:

 • Μεταφορά δικαιούχου του ΓεΣΥ από συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ νοσηλευτήριο προς συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ νοσηλευτήριο
 • Μεταφορά Δικαιούχου ΓεΣΥ από συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) σε ΜΗ συμβεμβλημένο ΤΑΕΠ
 • Μεταφορά δικαιούχου του ΓεΣΥ από και προς ογκολογικό κέντρο, κέντρο αποκατάστασης, κέντρο αιμοκάθαρσης, κέντρο ενσωμάτωσης, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας “Αροδαφνούσα”.
 • Διακομιδή Νεογνών προς Μακάρειο Νοσοκομείο
 • Μεταφορά δικαιούχου ΓεΣΥ από νοσηλευτήριο, οικία ή γηριατρείο για αερομεταφορά

Οι περιπτώσεις μη-επειγόντων περιστατικών όπου η χρέωση επιβαρύνει τους δικαιούχους και δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ είναι οι ακόλουθες:

 • Μεταφορά δικαιούχου του ΓεΣΥ από συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ νοσηλευτήριο προς ΜΗ συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ νοσηλευτήριο
 • Μεταφορά δικαιούχου ΓεΣΥ από ή προς οικία, γηριατρείο, ιατρό, νοσηλευτήριο ή άλλο συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ πάροχο υπηρεσιών φροντίδας υγείας
 • Μεταφορά δικαιούχου του ΓεΣΥ από ή προς οικία ή γηριατρείο σε ΜΗ συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ Ιατρό ή Ιατρικό κέντρο

  Κόστος χρέωσης ασθενοφόρου που δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ

  Το κόστος χρέωσης του ασθενοφόρου ανέρχεται στα (€75.00) εβδομήντα πέντε ευρώ ανά ώρα για απόσταση μέχρι (10) δέκα χιλιομέτρα και επιπρόσθετη χρέωση 2 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο χιλιόμετρo. Επιπρόσθετη χρέωση (€67.00) εξήντα επτά ευρώ ανά ώρα στην περίπτωση που το περιστατικό χρήζει συνοδείας ιατρού.
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο