Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Στατιστικά Νοσηλευτηρίων σχετικά με Covid-19

image-2

Συλλογή δεδομένων: Επιχειρησιακή Ομάδα covid-19 ΟΚΥπΥ

Ανάλυση δεδομένων: Δρ Χαράλαμπος Χαριλάου

Από την πρώτη στιγμή που τα Νοσηλευτήρια του Οργανισμού ανέλαβαν εξ’ ολοκλήρου την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας για ασθενείς με COVID-19, ο Οργανισμός καταγράφει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με όλους τους ασθενείς που έτυχαν φροντίδας.

Γράφημα 1: Νοσηλευόμενοι ασθενείς με covid-19 (22.2.2021 – 8.7.2021)
Γράφημα 2: moving average 3 days: 96,33 ασθενείς
Γράφημα 3: moving average 7 days: 80,71 ασθενείς
Γράφημα 4: moving average 3 days: 18,33 ασθενείς
Γράφημα 5: moving average 7 days: 18,71 ασθενείς
Γράφημα 6: moving average 3 days: 12 ασθενείς
Γράφημα 7: moving average 7 days: 11,85 ασθενείς
Γράφημα 8: Νοσηλευόμενοι ασθενείς με covid-19 σε ΜΕΘ και ΜΑΦ (22.2.2021-8.7.2021)
Γράφημα 9: moving average 3 days: 11,66 ασθενείς
Γράφημα 10: moving average 7 days: 11,57 ασθενείς
Γράφημα 11: moving average 3 days: 15,33 ασθενείς
Γράφημα 12: moving average 7 days: 11,71 ασθενείς
Γράφημα 13: Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε κλινικές covid-19 (1.12.2020 – 8.7.2021)
Γράφημα 14: Θετικά περιστατικά στην κοινότητα – Εισαγωγές (1.6.2021 – 6.7.2021)
Γράφημα 15: Ηλικιακή Ομάδα νοσηλευόμενων ασθενών με covid-19 στις 8.7.2021 – Διάμεση ηλικία: 52,91 έτη

Αποτελέσματα

 1. Στις 8.7.2021, ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών ανέρχεται στους 107 από 93 που νοσηλεύονταν στις 7.7.2021. Από τις 15.6.2021 παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών (Από 32 σε 107 ασθενείς).
 2. Moving average 3 days για νοσηλευόμενους ασθενείς 96,33 σε σχέση με 82,66 στις 6.7.2021.
 3. Moving average 7 days για νοσηλευόμενους ασθενείς 80,71 σε σχέση με 68,28 στις 6.7.2021.
 4. Moving average 3 days για εισαγωγές 18,33 σε σχέση με  18,66 στις 6.7.2021.
 5. Moving average 7 days για εισαγωγές 18,71 σε σχέση με 15,28 στις 6.7.2021.
 6. Moving average 3 days για εξιτήρια 12 σε σχέση με 10 στις 6.7.2021.
 7. Moving average 7 days για εξιτήρια 11,85 σε σχέση με 11 στις 6.7.2021.
 8. Moving average 3 days για νοσηλευόμενους ασθενείς με covid σε ΜΕΘ: 11,66 σε σχέση με 12,66 στις 6.7.2021. Παρατηρείται σταθεροποίηση στον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών σε ΜΕΘ
 9. Moving average 7 days για νοσηλευόμενους ασθενείς με covid σε ΜΕΘ: 11,57 σε σχέση με 10,85 στις 6.7.2021.
 10. Moving average 3 days για νοσηλευόμενους ασθενείς με covid σε ΜΑΦ: 10 σε σχέση με 8,66 στις 4.7.2021. Παρατηρείται μικρή αύξηση στον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών σε ΜΑΦ
 11. Moving average 7 days για νοσηλευόμενους ασθενείς με covid σε ΜΑΦ: 15,33 σε σχέση με 10 στις 6.7.2021.