Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Στατιστικά Νοσηλευτηρίων σχετικά με Covid-19

image-2

Συλλογή δεδομένων: Επιχειρησιακή Ομάδα covid-19 ΟΚΥπΥ

Ανάλυση δεδομένων: Δρ Χαράλαμπος Χαριλάου

Από την πρώτη στιγμή που τα Νοσηλευτήρια του Οργανισμού ανέλαβαν εξ’ ολοκλήρου την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας για ασθενείς με COVID-19, ο Οργανισμός καταγράφει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με όλους τους ασθενείς που έτυχαν φροντίδας.

Γράφημα 1: Νοσηλευόμενοι ασθενείς με covid-19 (22.2.2021 – 18.11.2021)
Γράφημα 2: moving average 3 days: 85 ασθενείς
Γράφημα 3: moving average 3 days: 8 ασθενείς
Γράφημα 4: moving average 3 days: 6 ασθενείς
Γράφημα 5: Νοσηλευόμενοι ασθενείς με covid-19 σε ΜΕΘ και ΜΑΦ (22.2.2021-18.11.2021)
Γράφημα 6: moving average 3 days: 16 ασθενείς
Γράφημα 7: moving average 3 days: 18 ασθενείς
Γράφημα 8: Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε κλινικές covid-19 (1.12.2020 –18.11.2021)
Γράφημα 9: Θετικά περιστατικά στην κοινότητα – Εισαγωγές (1.6.2021-28.10.2021)
Σημείωση: Ο αριθμός των εισαγωγών πολλαπλασιάστηκε επί 10 για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης στο γράφημα.
Γράφημα 10: Ποσοστό % νοσηλευόμενων ασθενών covid-19 ανά ημέρα με ιστορικό εμβολιασμού (1.8.2021-18.11.2021)
Γράφημα 11: Ποσοστό % νοσηλευόμενων ασθενών covid-19 ανά ημέρα με ιστορικό εμβολιασμού σε ΜΕΘ και σε κοινούς θαλάμους
(1.10.2021-18.11.2021)
Γράφημα 12: Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε ΜΕΘ (covid και μη covid)
Μέσος όρος νοσηλευόμενων ασθενών ανά ημέρα σε ΜΕΘ (covid και μη covid): 38,7 ασθενείς.

Αποτελέσματα

 1. Στις 18.11.2021, ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών ανέρχεται στους 86 από 81 που νοσηλεύονταν στις 17.11.2021.
 2. Moving average 3 days για νοσηλευόμενους ασθενείς 85 σε σχέση με 74,33 στις 11.11.2021.
 3. Moving average 3 days για εισαγωγές 8 σε σχέση με  10,66 στις 11.11.2021.
 4. Moving average 3 days για εξιτήρια 6 σε σχέση με 6,33 στις 11.11.2021.
 5. Moving average 3 days για νοσηλευόμενους ασθενείς με covid σε ΜΕΘ: 16 σε σχέση με 12 στις 11.11.2021. Παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών με covid-19 σε ΜΕΘ. Την ίδια ώρα, παρατηρείται σημαντική αύξηση των νοσηλευόμενων ασθενών μη covid-19 σε ΜΕΘ (25-30 ασθενείς την ημέρα), με αποτέλεσμα, ο μέσος όρος ασθενών (covid και μη covid) σε ΜΕΘ να ανέρχεται στους 38,7 ανά ημέρα.
 6. Moving average 3 days για νοσηλευόμενους ασθενείς με covid σε ΜΑΦ: 18 σε σχέση με 20 στις 11.11.2021.
 7. Στις 18.11.2021 συνέχιζαν να νοσηλεύονται 3 διασωληνωμένοι ασθενείς σε ΜΕΘ, post covid ασθενείς που έπαψαν να είναι μολυσματικοί.
 8. Στις 18.11.2021, ποσοστό 60,47% των νοσηλευόμενων ασθενών ήταν χωρίς ιστορικό εμβολιασμού (39,53% με ιστορικό εμβολιασμού).
 1. Moving average 7 days για νοσηλευόμενους ασθενείς με covid σε ΜΕΘ: 32,85 σε σχέση με 46,28 στις 24 .8.2021.
 2. Moving average 3 days για νοσηλευόμενους ασθενείς με covid σε ΜΑΦ: 33 σε σχέση με 31 στις 24.8.2021. Παρατηρείται σταθεροποίηση του αριθμού των νοσηλευόμενων ασθενών σε ΜΑΦ, έστω και σε υψηλό αριθμό.
 3. Moving average 7 days για νοσηλευόμενους ασθενείς με covid σε ΜΑΦ: 33 σε σχέση με 31,57 στις 24.8.2021.
 4. Στις 30.8.2021 συνέχιζαν να νοσηλεύονται 20 διασωληνωμένοι ασθενείς σε ΜΕΘ, post covid ασθενείς που έπαψαν να είναι μολυσματικοί.