Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Στατιστικά Νοσηλευτηρίων σχετικά με Covid-19

image-2

Από την πρώτη στιγμή που τα Νοσηλευτήρια του Οργανισμού ανέλαβαν εξ’ ολοκλήρου την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας για ασθενείς με COVID-19, ο Οργανισμός καταγράφει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με όλους τους ασθενείς που έτυχαν φροντίδας.

Γράφημα 1: Νοσηλευόμενοι ασθενείς με covid-19 (22.2.2021 – 10.1.2021)

Γράφημα 2: moving average 3 days: 246,66 ασθενείς

Γράφημα 3: moving average 3 days:  31 ασθενείς

Γράφημα 4: moving average 3 days: 25,66 ασθενείς

Γράφημα 5: Νοσηλευόμενοι ασθενείς με covid-19 σε ΜΕΘ και ΜΑΦ (22.2.2021-10.1.2021)

Γράφημα 6: moving average 3 days: 32,66 ασθενείς

Γράφημα 7: moving average 3 days: 54 ασθενείς

Γράφημα 8: Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε κλινικές covid-19 (1.12.2020 –10.1.2022)

Γράφημα 9: Θετικά περιστατικά στην κοινότητα – Νοσηλευόμενοι ασθενείς με covid-19 (1.6.2021-2.1.2022)
Σημείωση: Ο αριθμός των εισαγωγών πολλαπλασιάστηκε επί 10 για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης στο γράφημα.

Γράφημα 10: Θετικά περιστατικά στην κοινότητα – Εισαγωγές (1.6.2021-10.1.2022)
Σημείωση: Ο αριθμός των εισαγωγών πολλαπλασιάστηκε επί 10 για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης στο γράφημα.

Γράφημα 11: Ποσοστό % νοσηλευόμενων ασθενών covid-19 ανά ημέρα με ιστορικό και χωρίς ιστορικό εμβολιασμού (1.8.2021-10.1.2022)

Γράφημα 12: Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε ΜΕΘ (covid, post covid και μη covid)
Μέσος όρος νοσηλευόμενων ασθενών ανά ημέρα σε ΜΕΘ (covid και μη covid): 55,75 ασθενείς (3.1.2021 – 10.1.2022)

Γράφημα 13: Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε κλινικές covid-19 – ΜΕΘ – Θάνατοι (1.7.2021 – 10.1.2022)
Σημείωση: Ο αριθμός των θανάτων πολλαπλασιάστηκε επί 10 για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης στο γράφημα.

Αποτελέσματα

  1. Στις 10.1.2022, ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών ανέρχεται στους 245 από 251 που νοσηλεύονταν στις 9.1.2022.
  2. Moving average 3 days για νοσηλευόμενους ασθενείς 246,66 σε σχέση με 190 στις 2.1.2022.
  3. Moving average 3 days για εισαγωγές 31 σε σχέση με 21 στις 2.1.2022.
  4. Moving average 3 days για εξιτήρια 25,66 σε σχέση με 12,66 στις 2.1.2022.
  5. Moving average 3 days για νοσηλευόμενους ασθενείς με covid σε ΜΕΘ: 32,66 σε σχέση με 36 στις 2.1.2022. Παρατηρείται σταθεροποίηση στον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών με covid-19 σε ΜΕΘ. Την ίδια ώρα, συνεχίζει να νοσηλεύεται σημαντικός αριθμός post covid και μη covid ασθενών στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Λευκωσίας (25-30 ασθενείς την ημέρα), με αποτέλεσμα, ο μέσος όρος ασθενών (covid, post covid και μη covid) σε ΜΕΘ να ανέρχεται στους 56 ανά ημέρα.
  6. Moving average 3 days για νοσηλευόμενους ασθενείς με covid σε ΜΑΦ: 54 σε σχέση με 45,66 στις 2.1.2022. Παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών με covid-19 σε ΜΑΦ.
  7. Στις 10.1.2022 συνέχιζαν να νοσηλεύονται ως post covid ασθενείς που έπαψαν να είναι μολυσματικοί, 7 διασωληνωμένοι ασθενείς στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Λευκωσίας και άλλοι 11 στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Λεμεσού.

Στις 10.1.2022, ποσοστό 76,64% των νοσηλευόμενων ασθενών ήταν χωρίς ιστορικό εμβολιασμού (23,36% με ιστορικό εμβολιασμού).

Συλλογή δεδομένων: Επιχειρησιακή Ομάδα covid-19 ΟΚΥπΥ

Ανάλυση δεδομένων: Δρ Χαράλαμπος Χαριλάου