Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και Μητρώο εγκεκριμένων ερευνών

Πιο κάτω θα βρείτε συνδέσμους που αφορά την χρηματοδότηση ερευνών, το νομικό πλαίσιο για τις κλινικές δοκιμές όπως επίσης και αρχεία που αφορούν την ορθή κλινική πρακτική:

ΕΕΒΚ – Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου – Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου

ΙΔΕΚ – Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομιας – ΙδΕΚ – ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (research.org.cy)

EU Funding Portal: EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)

Horizon Europe – Cluster 1: Health (Europa.eu) – Cluster 1: Health (europa.eu)

EU clinical trials – Clinical Trials in the European Union – EMA (euclinicaltrials.eu)

EU clinical trials EudraLex – Volume 10 – EudraLex – Volume 10 (europa.eu)

European Medicine Agency – European Medicines Agency | (europa.eu)

Good Clinical Practice: Document – ICH E6 (R2) Good clinical practice – Scientific guideline | European Medicines Agency (europa.eu)

Good Clinical Practice: Certificate – https://globalhealthtrainingcentre.tghn.org/ich-good-clinical-practice/

Πιο κάτω θα βρείτε το Μητρώο Εγκεκριμένων Ερευνών.

Πιο κάτω θα βρείτε περιλήψεις των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων.