Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
1 Μαρτίου, 2022

Τελικοί Κατάλογοι Μεταθέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών και Μαιών – Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου και με Συμβόλαιο ΟΚΥπΥ

Παρακαλώ όπως βρείτε επισυναπτόμενους τους καταλόγους για τις μεταθέσεις των Νοσηλευτικών Λειτουργών και Μαιών (Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου καθώς και με συμβόλαιο ΟΚΥπΥ) σύμφωνα με την Διαδικασία Μετάθεσης Προσωπικού ( ΔΑΔ-ΔΚ-009.ΑΑ-02) του Οργανισμού.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο