Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
5 Μαΐου, 2022

ΘΕΜΑ: Αγορά Υπηρεσιών Ειδικού Αναισθησιολόγου για κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ σύμφωνα με το Παράρτημα XIV

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο