Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
5 Οκτωβρίου, 2022

Θέμα: Αγορά Υπηρεσιών Νεφρολόγου για κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας σύμφωνα με το Παράρτημα XIV του Ν.73(Ι)/2016

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Ειδικού Νεφρολόγου για κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας του ΟΚΥπΥ.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο