Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
30 Μαΐου, 2023

Αγορά Υπηρεσιών : Τοποθέτηση και λειτουργία Αυτόματων Μηχανών Πώλησης (vending machines)

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά για την τοποθέτηση και λειτουργία Αυτόματων Μηχανών Πώλησης (Vending Machines) για τις ανάγκες των Νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, με δικαίωμα ανανέωσης ανά ένα (1) μήνα εφόσον υφίσταται η ανάγκη.

Είδος 1 : Αυτόματες Μηχανές Πώλησης Σνακ και Κρύων Ροφημάτων.

Είδος 2 : Αυτόματες Μηχανές Πώλησης Ζεστών Ροφημάτων και Καφέδων.

Για περισσότερες πληροφορίες την πρόσκληση και την σύμβαση πιο κάτω:

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο