Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΑΕΠ)

Τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του ΟΚΥπΥ, παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε όλα τα περιστατικά ανά το Παγκύπριο τα οποία χαρακτηρίζονται ως επείγοντα και λειτουργούν καθημερινά σε 24ωρη βάση.

Το κάθε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών αποτελεί ένα ανεξάρτητο, ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο του Νοσοκομείου, ο οποίος στελεχώνεται με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση περιστατικών που χρήζουν άμεσης φροντίδας υγείας και θεραπευτικών παρεμβάσεων εντός λίγων λεπτών. Το ΤΑΕΠ στελεχώνεται από Ιατρούς Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Γενικής Χειρουργικής και Ορθοπεδικής, με εμπειρία και γνώση στην αντιμετώπιση βαρέως πασχόντων ασθενών, πολυτραυματιών και παιδιών. Τα ΤΑΕΠ του ΟΚΥπΥ τυγχάνουν της υποστήριξης όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, από ειδικούς και ειδικευόμενους γιατρούς, όλο το 24ωρο με άμεση ανταπόκριση όπου και όταν ζητηθεί η συνδρομή τους από το ΤΑΕΠ.

Ποιος είναι ο ρόλος του ΤΑΕΠ;

 • Παρέχει Επείγουσα Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα σε άτομα που χρήζουν επείγουσας Ιατρικής περίθαλψης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο
 • Λειτουργεί ως ΄΄φίλτρο΄΄ για να αποφεύγονται άσκοπες εισαγωγές στο Νοσοκομείο
 • Διαθέτει Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, για ολιγόωρη παραμονή ασθενών, για θεραπεία η διερεύνηση μέχρι της απόφασης για εισαγωγή του ασθενή ή αποδέσμευση.
 • Μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό τραυματιών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες, πανδημίες), σε άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασθενοφόρων

Πότε πηγαίνω στο ΤΑΕΠ;

Στο ΤΑΕΠ αντιμετωπίζονται επείγοντα περιστατικά τα οποία ενδεχομένως να είναι απειλητικά για τη ζωή.

Τι θεωρείται επείγον περιστατικό;

 • Λιποθυμία, ξαφνική ζάλη, αδυναμία
 • Ξαφνική αίσθηση σύγχυσης
 • Ξαφνική αλλαγή στην όραση
 • Πόνος ή βάρος στο στήθος ή στην άνω κοιλιακή περιοχή
 • Δυσκολία στην αναπνοή ή δύσπνοια
 • Σοβαρή αιμορραγία που δεν σταματά με απλή πίεση 15 λεπτών
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλαξία)
 • Ξαφνική δυσκολία στην ομιλία ή στην κίνηση
 • Υπερδοσολογία φαρμάκων ή λήψη τοξικών ουσιών
 • Σοβαρού βαθμού έγκαυμα
 • Σοβαρής μορφής τραυματισμός (Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση, Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης, Κοιλίας, Θώρακος, Πυέλου)
 • Έντονο κοιλιακό άλγος
 • Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 • Σπασμοί
 • Τραυματισμός Παιδιού
 • Παιδί με έμετο, διάρροια, ελάττωση παραγωγής ούρων
 • Παιδί με πυρετό και υπνηλία/απάθεια
 • Βρέφος κάτω των 3 μηνών με πυρετό από 38°C και πάνω
 • Τάση ή απόπειρα για αυτοτραυματισμό ή αυτοκτονία.
 • Κακοποίηση
 • Παιδί που «δεν είναι καλά» και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παιδίατρο του

Τι κάνω σε μη επείγουσες περιπτώσεις;

 • Λιγότερο σοβαροί τραυματισμοί ή καταστάσεις οι οποίες δεν είναι απειλητικές για τη ζωή μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους Προσωπικούς Ιατρούς.

Τι κάνω αν δεν είμαι βέβαιος;

 • Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν είναι σίγουρος για το τι πρέπει να κάνει, μπορεί να καλέσει το 112, στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ, όπου εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό θα τον καθοδηγήσει και θα του δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αφού πρώτα ρωτήσει για τα συμπτώματα που έχει. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν μπορεί να μεταβεί μόνος του στο ΤΑΕΠ, η Υπηρεσία θα στείλει ασθενοφόρο στη διεύθυνση που βρίσκεται ο ασθενής κατά σειρά προτεραιότητας για τη μεταφορά του. Τόσο η Υπηρεσία Ασθενοφόρων όσο και το ΤΑΕΠ είναι διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες της εβδομάδας.

Τι συμβαίνει μόλις φθάσω στο ΤΑΕΠ;

Στα ΤΑΕΠ των Νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ, εφαρμόζεται σύστημα διαλογής, το οποίο κατατάσσει τα περιστατικά σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του ασθενή. Η διαλογή γίνεται από έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό με βασικό στόχο την αξιολόγηση της βαρύτητας του κάθε περιστατικού με βάση τη σοβαρότητα της νόσου ή του τραύματος και τον κίνδυνο που εμπερικλείει για τον ασθενή. Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται πόσο επείγον είναι το κάθε περιστατικό και πόσο σύντομα πρέπει να αντιμετωπισθεί. Σύμφωνα με τον Αλγόριθμο Διαλογής ESI ( Emergency Severity Index), υπάρχουν 5 βαθμίδες προτεραιότητας για εξέταση, ανάλογα με τη βαρύτητα του κάθε περιστατικού. Κατά τη Διαλογή, τα περιστατικά Βαθμίδας 1 και 2 μεταφέρονται άμεσα εντός του εξεταστικού χώρου για άμεση αντιμετώπιση. Τα περιστατικά Βαθμίδας 3 και 4 ενημερώνονται ότι η κατάσταση τους δεν θεωρείται κατεπείγουσα, δεν κινδυνεύει η ζωή τους και πιθανώς θα έχουν κάποιου βαθμού αναμονή μέχρι την εξέταση τους. Η εγγραφή τους γίνεται μετά τη διαλογή. Τα περιστατικά Βαθμίδας 5, αποτελούν ΜΗ επείγοντα περιστατικά, ενημερώνονται ότι θα έχουν καθυστέρηση στην εξέταση και παροτρύνονται να αποταθούν στο Προσωπικό Ιατρό τους. Εάν επιμένουν να παραμείνουν στο ΤΑΕΠ, τότε ενημερώνονται ότι θα εξεταστούν με το πέρας όλων των άλλων περιστατικών προτεραιότητας και παραπέμπονται για εγγραφή.
Γραφειακός λειτουργός του τμήματος καταγράφει τα προσωπικά στοιχεία του ασθενή. Στη περίπτωση που δεν είναι σε θέση να δώσει τα στοιχεία ο ασθενής, τότε την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει ο συνοδός ή ο διασώστης (τραυματιοφορέας). Τα προσωπικά στοιχεία που θα ζητηθούν είναι:
 • Ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή ΔΕΑ (Δελτίο Αλλοδαπού)
 • Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας / Χώρα Καταγωγής
 • Τηλέφωνο
 • Στοιχεία του πλησιέστερου συγγενή ή κηδεμόνα
Καταγράφεται επίσης η ημερομηνία και ώρα εγγραφής και ο τρόπος άφιξης του ασθενή. Μετά την πλήρη καταγραφή των στοιχείων στο ειδικό έντυπο ΟΚΥπΥ 1-125 ο γραφειακός λειτουργός δημιουργεί τον ατομικό ιατρικό φάκελο του ασθενή στο ΤΑΕΠ για τη δεδομένη επίσκεψη. Στη συνέχεια ο ασθενής καλείται στον εξεταστικό χώρο για εξέταση σύμφωνα με την αξιολόγηση που έλαβε κατά τη διαλογή.
Με την είσοδο του ασθενή εντός του εξεταστικού χώρου ο ιατρός του ΤΑΕΠ αφού εξετάσει τον ασθενή, δίνει όλες τις απαραίτητες Ιατρικές Οδηγίες (χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις) και ο/η νοσηλευτής/τρια που έχει αναλάβει τον ασθενή επιτελεί όλες τις νοσηλευτικές διεργασίες που αφορούν τον ασθενή. Εάν ο θεράπων Ιατρός του ΤΑΕΠ κρίνει ότι ο ασθενής χρήζει περαιτέρω νοσηλείας θα καλέσει ειδικό ιατρό αναλόγως της πάθησης/τραύματος του. Εάν ο ασθενής δεν χρήζει εισαγωγής ο ιατρός του ΤΑΕΠ θα προχωρήσει στην αποδέσμευση του. Αν κριθεί πως θα είναι καλύτερο για τον ασθενή να μεταφερθεί για νοσηλεία σε άλλο νοσηλευτήριο του ΟΚΥπΥ, τότε η μεταφορά του θα γίνει άμεσα από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Εξοπλισμός ΤΑΕΠ

Τα ΤΑΕΠ στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ είναι άρτια οργανωμένα και διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των βαρέως πασχόντων ασθενών, και το προσωπικό τους έχει την εμπειρογνωμοσύνη να τον χειρίζεται ορθά.

Τέτοιος απαραίτητος εξοπλισμός είναι:

 • Καρδιογράφοι
 • Monitor
 • Απινιδοτές
 • Εξωτερικοί βηματοδότες
 • Αναπνευστήρες
 • Εξοπλισμός αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων (LUCAS)
 • Οθόνες παρακολούθησης (MONITOR)
 • Εξοπλισμός για άμεσα εργαστηριακά αποτελέσματα ζωτικής σημασίας εξετάσεων: Αέρια αίματος, τροπονίνη, D-Dimer, ηλεκτρολύτες.
 • Εξοπλισμός για επείγον υπέρηχο κοιλίας σε πολυτραυματία (FAST)
 • Κινητός Εξοπλισμός για απλές ακτινογραφίες

Όλα τα Τμήματα Απεικονιστικού Ελέγχου (Απλές Ακτινογραφίες, Τμήμα Υπερήχων, Αξονικός και Μαγνητικός Τομογράφος), όπως και του Κλινικού Εργαστηρίου (Αιματολογικό, Βιοχημικό) των Νοσοκομείων, καλύπτουν τις ανάγκες των ΤΑΕΠ, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για την εκτέλεση όλων των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τον κάθε ασθενή. Στη διάθεση του ΤΑΕΠ βρίσκεται καθ’ όλο το 24ωρο και η Τράπεζα Αίματος των Νοσηλευτηρίων για άμεση εξυπηρέτηση πιθανών επειγουσών αναγκών σε αίμα.

Που μπορώ να βρω ΤΑΕΠ;

Τα ΤΑΕΠ βρίσκονται στα 7 νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ σε όλες τις Επαρχίες, εξυπηρετώντας όλους του πολίτες ανά το Παγκύπριο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σχετικά σελίδα του κάθε νοσοκομείου, στους συνδέσμους που ακολουθούν: