Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
19 Νοεμβρίου, 2021

Τυπογραφικό Λάθος Προκήρυξης

Στην προκήρυξη Τεσσάρων (4)  κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών η οποία δημοσιεύθηκε στις 19/11/2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ.5391 και Αρ. Γνωστοποίησης 1038 υπάρχει τυπογραφικό λάθος στο ποσό του ετήσιου μισθού.

Το ορθό ποσό του ετήσιου μισθού είναι €57.696 όπως αναγράφεται πιο κάτω.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο