Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλείσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ

Τι είναι Ιατρική Φυσική;

Είναι ο κλάδος της Φυσικής επιστήμης που εφαρμόζει τις αρχές της Φυσικής στην Ιατρική με στόχο την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Η Ιατρική Φυσική έχει εφαρμογές τόσο στο πεδίο των ιοντιζουσών ακτινοβολιών που αφορούν τη διασφάλιση ποιότητας στις ειδικότητες της Ακτινοδιάγνωσης/Ιατρικής Απεικόνισης, Πυρηνικής Ιατρικής, Ακτινοθεραπείας και Επεμβατικής Ακτινολογίας,, όσο και στο πεδίο των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών που αφορούν τη διασφάλιση ποιότητας συστημάτων μαγνητικής τομογραφίας, υπερηχογράφων υπέρυθρης ακτινοβολίας και λέιζερ.

Κλάδος Ιατρικής Φυσικής

Έχει ως έδρα του το Γ. Ν. Λευκωσίας  και παρέχει υπηρεσίες σε όλα τα Νοσηλευτήρια και Κέντρα Υγείας που ανήκουν στον Οργανισμό, καθώς και σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες και σε κάποιους άλλους Κρατικούς Τομείς όπως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Εθνική Φρουρά, το Κρατικό Χημείο  το Πανεπιστήμιο Κύπρου κοκ.

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται:

  1. Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας/διασφάλισης ποιότητας (QC/QA)

Εφαρμόζεται σε όλα τα διαγνωστικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα στα Ακτινολογικά Τμήματα και τα Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής των κρατικών νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ. Επιπρόσθετα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έλεγχοι επάρκειας θωράκισης ακτινοδιαγνωστικών δωματίων, βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων ιατρικών εκθέσεων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ακτινοπροστασίας, ετοιμασία εγγράφων για αδειοδότηση, ανανέωσης άδειας, τροποποίηση άδειας λειτουργίας κέντρου και καθορισμός τοπικών διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς (DRLs).

2. Υπό-Πρότυπο Εργαστήριο Διακρίβωσης Δοσιμετρικών Μεγεθών

Είναι το μοναδικό στο είδος του στην Κυπριακή Δημοκρατία και διενεργεί διακριβώσεις οργάνων μέτρησης ακτινοβολίας στα πεδία της Διαγνωστικής Ακτινολογίας, Μαστογραφίας, Ακτινοπροστασίας και Ατομικής Δοσιμέτρησης. σε φορείς τόσο του κρατικού όσο και ιδιωτικού τομέα.

Σε πρόσφατη συμμετοχή του σε άσκηση Διασύγκρισης που πραγματοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), μεταξύ Μαΐου-Ιουνίου 2021 στο πεδίο της Ακτινοπροστασίας, τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου κατέδειξαν πλήρη συμμόρφωση σε βαθμό απόκλισης < 1 % ενώ αποτελέσματα με απόκλιση ± 7 % θεωρούνται αποδεκτά.

3. Εργαστήριο Ατομικής Δοσιμετρίας

Μέτρηση δοσιμέτρων τύπου θερμοφωταύγειας (TLDs) για προσωπικό, ασθενείς και χώρων. Κάθε χρόνο δοσιμετρούνται περίπου 900 εργαζόμενοι (53 % ΟΚΥπΥ και 47 % Ιδιωτικό τομέα).

4. Σύστημα Διαχείρισης Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Ιατρικών εικόνων (PACS)

Ο Κλάδος έχει πρόσφατα βραβευθεί από το Cyprus HealthCare Business Awards, 2020 με το Αργυρό βραβείο, για το σύστημα που έχει αναπτύξει αναφορικά μ τη διακίνηση και αρχειοθέτηση ιατρικών εικόνων, το οποίο αποτελεί τα τελευταία χρόνια σημαντική καινοτομία με πολλάπλά οφέλη τόσο για τον Οργανισμό όσο και για τον Κύπριο ασθενή.

5. Εκπροσώπηση της Διεύθυνσης του ΟΚΥπΥ του Υπουργείου Υγείας και των Ιατρικών Υπηρεσιών σε διάφορες Επιτροπές.

Εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας στο Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας, στο επιστημονικό συμβούλιο του ΟΚΥπΥ και στην ομάδα ειδικών του Υπουργείου Υγείας για τη μη ιοντίζουσα ακτινοβολία και πιο συγκεκριμένα για θέματα έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο πεδίο των ραδιοσυχνοτήτων-5G.

6. Παροχή εξιδεικευμένων υπηρεσιών για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Λειτουργοί του Κλάδου παρέχουν εξιδευκευμένες υπηρεσίες και γνώσεις απαραίτητες για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που αφορά ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Προϊστάμενος Κλάδου: Πρόδρομος Α Καπλάνης, PhD.