Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
Σεπτέμβριος 2023

Προκήρυξη έξι κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών (22-09-2023)

Αναρτήθηκε 22/09/23
Λάρνακα, Λεμεσός, Λευκωσία
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Νοσοκομείο Τροόδους
Πλήρης Απασχόλησης
Σεπτέμβριος 2023

Προκήρυξη 3 κενών θέσεων Φαρμακοποιών (22-09-2023)

Αναρτήθηκε 22/09/23
Λεμεσός, Λευκωσία
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ
Πλήρης Απασχόλησης
Σεπτέμβριος 2023

Προκήρυξη 3 κενών θέσεων Διοικητικών Λειτουργών ΜΑΠ (22-09-2023)

Αναρτήθηκε 22/09/23
Λευκωσία
Κεντρική Διοίκηση ΟΚΥπΥ
Πλήρης Απασχόλησης
Σεπτέμβριος 2023

Προκήρυξη δυο κενών θέσεων Εργοθεραπευτή (22-09-2023)

Αναρτήθηκε 22/09/23
Πλήρης Απασχόλησης
Σεπτέμβριος 2023

Προκήρυξη μίας κενής θέσης Τεχνικού Καταγραφέα Ηλεκτρογραφημάτων (22-09-2023)

Αναρτήθηκε 22/09/23
Σεπτέμβριος 2023

Πρόσληψη Τεχνικών Πληροφορικής (22-09-2023)

Αναρτήθηκε 22/09/23
Αμμόχωστος, Λάρνακα, Λεμεσός, Λευκωσία, Πάφος
Πλήρης Απασχόλησης
Σεπτέμβριος 2023

Προκήρυξη μίας κενής θέσης Ιατρικού Λειτουργού ΤΑΕΠ (22-09-2023)

Αναρτήθηκε 22/09/23
Πάφος
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
Πλήρης Απασχόλησης
Σεπτέμβριος 2023

Προκήρυξη θέσεων Λογοθεραπευτών (08-09-2023)

Αναρτήθηκε 08/09/23
Αμμόχωστος, Λάρνακα, Λεμεσός, Λευκωσία, Πάφος
Πλήρης Απασχόλησης
Αύγουστος 2023

Πρόσληψη Νοσηλευτικών Λειτουργών – Ψυχικής Υγείας (25-08-2023)

Αναρτήθηκε 25/08/23
Πλήρης Απασχόλησης