Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Οι αριθμοί καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη σας

icon-doctor
+

Ιατρικό Προσωπικό

icon-departments

Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

icon-patients
+

Εγγεγραμμένοι Δικαιούχοι

icon-patients
+

Επισκέψεις ασθενών