Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Πληροφορίες

image-2

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας, τόσο στον τομέα της πρόληψης και προαγωγής της υγείας, αλλά και στη θεραπεία των διαφόρων νοσημάτων. Κυρίαρχη θέση στην ΠΦΥ έχουν οι Γενικοί-Οικογενειακοί Ιατροί οι οποίοι ασκούν τον ρόλο του Προσωπικού Ιατρού (Π .Ι.) για την παροχή ολοκληρωμένης, μακροχρόνιας και συντονισμένης φροντίδας υγείας στους δικαιούχους του ΓεΣΥ.

 Ο ΟΚΥπΥ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο Π.Ι. παγκύπρια οι οποίοι εργοδοτούνται σε 38 Κέντρα Υγείας που καλύπτουν γεωγραφικά όλη την ελεύθερη Κύπρο.

 Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει υπό την ευθύνη της τη διαχείριση των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.), η στελέχωση των οποίων εκτός από Π.Ι. περιλαμβάνει έμπειρο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.

 Οι Π.Ι. και οι νοσηλευτές στα Κ.Υ. αντιμετωπίζουν οξέα περιστατικά, αλλά και καταστάσεις που απαιτούν βραχεία νοσηλεία (χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών, ενδομυϊκών ή ενδοφλέβιων φαρμάκων, οξυγόνου και χρήση νεφελοποιητή), ενώ διενεργείται καθημερινά όπως αιμοληψία, αλλαγές πληγών, αφαίρεση ραμμάτων, εμβολιασμοί και Ηλεκτροκαρδιογραφήματα. Επίσης, σε κάποια Κ.Υ. λειτουργεί ιατρείο συμβουλευτικής για το σακχαρώδη διαβήτη.

Η διαδικασία εγγραφής σε προσωπικό ιατρό του ΟΚΥπΥ είναι απλή. Με την είσοδο στο Κέντρο Υγείας θα αποταθείτε στην υποδοχή και το προσωπικό θα σας ενημερώσει για τους διαθέσιμους Π.Ι. Αφού συμπληρώσετε εσείς και ο Π. Ι. που θα επιλέξετε, το έντυπο αμοιβαίας αποδοχής θα καταχωρηθείτε στη λίστα δικαιούχων του Π. Ι.

Κάθε φορά που θα πραγματοποιείτε επίσκεψη στον Π. Ι. χρειάζεται διευθέτηση ραντεβού μέσω του γραμματειακού προσωπικού του Κέντρου Υγείας.