Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλείσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ

Το Τμήμα Νεφρολογίας αποτελείται από έξι επιμερούς τμήματα:
1. τη Νεφρολογική Κλινική με 16 κλίνες
2. Τμήμα Aιμοκάθαρσης
3. το Τμήμα Περιτοναικής κάθαρσης
4. το Εξωτερικό Ιατρείο Νεφρολογίας
5. το Τμήμα ημερήσιας φροντίδας νεφροπαθειών
6. το Τμήμα Πλασμαφαίρεσεων / αιμοκαθάρσεων με τέσσερις κλίνες.

1. Στη Νεφρολογική Κλινική νοσηλεύονται ενδονοσοκομειακά οξεία και χρόνια νεφρολογικά περιστατικά για διερεύνηση των αιτιών και σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση. Επίσης, αντιμετωπίζονται όλοι οι ασθενείς που απαιτούν διενέργεια αιμοκάθαρσης ως προσωρινή ή μόνιμη αντιμετώπιση των νεφρολογικών τους συμπτωμάτων. Οξεία σοβαρά περιστατικά προκύπτουν π.χ. μετά από εγχειρήσεις ανοικτής καρδίας και χρήζουν τεχνητού νεφρού ή στα πλαίσια ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων ειδικά σε σηπτικούς ασθενείς.

2. Το Τμήμα Αιμοκάθαρσης διαθέτει 49 υπεσύγχρονες μηχανές αιμοκάθαρσης τελευταίας γενιάς και εξυπηρετεί 300 ασθενείς με χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση, τρεις φορές τη βδομάδα για τον κάθε ασθενή, από τέσσερις ή περισσότερες ώρες την κάθε φορά.

3. Το Τμήμα Περιτοναικής κάθαρσης εξυπηρετεί 50 περιστατικά τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου και λειτουργεί ταυτόχρονα ως εξωτερικό ιατρείο όπου γίνεται εκπαίδευση σε αυτή τη μέθοδο κάθαρσης, των ιδίων των ασθενών ή οικείου προσώπου, που χειρίζεται τη μέθοδο ως και μηναία παρακολούθηση και επανεξιολόγηση των περιστατικών αυτών.

4. Το Εξωτερικό Ιατρείο Νεφρολογίας λειτουργεί πέντε μέρες εβδομαδιαίως και εξυπηρετεί χρόνια περιστατικά νεφροπαθειών που παραπέμπονται από γενικό τους ιατρό αρχικά και στη συνέχεια χρονίως από εμάς. Συνήθως, πρόκειται για ασθενείς με πολλαπλά προβλήματα υγείας όπως σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, ιδιοπαθείς ή δευτεροπαθείς σπειραματονεφρίτιδές, κληρονομικά νοσήματα των νεφρών, κ.α.

5. Το Τμήμα Ημερήσιας Φροντίδας νεφροπαθειών λειτουργεί με τέσσερις ενδονοσοκομειακές κλίνες εβδομαδιαίως τις πρωινές ώρες, για ασθενείς που λαμβάνουν συστηματική ενδοφλέβια αγωγή για νοσήματα όπως αγγειίτιδες με νεφρική συμμετοχή, αυτοάνοσα όπως οι νεφρίτιδες του συστηματικού ερυθηματώδης λύκου, κ.α.

6. Το Τμήμα Πλασμαφαιρέσεων λειτουργεί με 2 κλίνες εντός της Νεφρολογικής Κλινικής. Αντιμετωπίζονται ενδονοσοκομειακοί ασθενείς με νεφρολογικά, αιματολογικά ή νευρολογικά νοσήματα όπου υπάρχει ένδειξη πλασμαφαίρεσης και αφαίρεσης ανοσοσυμπλεγμάτων. Η μέθοδος της πλασμαφαίρεσης έχει βέβαια ενδείξη σε ανοσολογικά νοσήματα όπως η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, το σύνδρομο Guillain – Barre και άλλα, για την επιβίωση του ασθενούς, τη βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου, όπως και τη συντήρηση της νεφρικής λειτουργίας.

Στο Τμήμα Νεφρολογίας τοποθετούνται από την ομάδα των Νεφρολόγων προσωρινοί κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες διπλού αυλού για άμεση αιμοκάθαρση στη δεξιά έσω σφαγίτιδα ή μηριαία φλέβα. Επίσης, γίνονται νεφρικές βιοψίες υπό τον έλεγχο υπερήχου, όταν υπάρχει ένδειξη για διαγνωστικούς σκοπούς και κατάλληλη αντιμετώπιση.