Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Επικοινωνία

Ασθενοφόρα

Συντονιστικό Κέντρο Κλήσεων Ασθενοφόρων : 22887171
Διοίκηση Υπηρεσίας Ασθενοφόρων: 22887151 / 22887141 / 22887152
Τμήμα Διακομιδών: 22887172
Διεύθυνση:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ Ιατρικό Κέντρο Λακατάμιας 1ο Όροφος Αιγαίου 46, Τ 2303 Λευκωσία

Φόρμα επικοινωνίας

Aίτημα για μη επείγουσες διακομιδές

Italian TrulliHTML tutorial