Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Πληροφορίες για Ασθενοφόρα

image-2

Για ασθενοφόρο καλώ μέσω του 112 (το οποίο χειρίζεται η αστυνομία) ή απευθείας στο Συντονιστικό Κέντρο Κλήσεων της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο τηλ. 22887171.

Oχι, οι κλήσεις στο 112  είναι δωρεάν

Όλες οι ανταποκρίσεις των ασθενοφόρων που αφορούν κλήσεις για επείγοντα περιστατικά και γίνονται μέσω του Συντονιστικού κέντρου Κλήσεων Ασθενοφόρων (22887171) και του 112 είναι δωρεάν και δεν επιβαρύνουν το δικαιούχο αλλά καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το ΓεΣΥ.

Οι περιπτώσεις μη-επειγόντων περιστατικών όπου η χρέωση καλύπτεται από το ΓεΣΥ είναι οι ακόλουθες:

 • Μεταφορά δικαιούχου του ΓεΣΥ από συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ νοσηλευτήριο προς συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ νοσηλευτήριο
 • Μεταφορά Δικαιούχου ΓεΣΥ από συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) σε ΜΗ συμβεμβλημένο ΤΑΕΠ
 • Μεταφορά δικαιούχου του ΓεΣΥ από και προς ογκολογικό κέντρο, κέντρο αποκατάστασης, κέντρο αιμοκάθαρσης, κέντρο ενσωμάτωσης, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας “Αροδαφνούσα”.
 • Διακομιδή Νεογνών προς Μακάρειο Νοσοκομείο
 • Μεταφορά δικαιούχου ΓεΣΥ από νοσηλευτήριο, οικία ή γηριατρείο για αερομεταφορά

Οι περιπτώσεις μη-επειγόντων περιστατικών όπου η χρέωση επιβαρύνει τους δικαιούχους και δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ είναι οι ακόλουθες:

 • Μεταφορά δικαιούχου του ΓεΣΥ από συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ νοσηλευτήριο προς ΜΗ συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ νοσηλευτήριο
 • Μεταφορά δικαιούχου ΓεΣΥ από ή προς οικία, γηριατρείο, ιατρό, νοσηλευτήριο ή άλλο συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ πάροχο υπηρεσιών φροντίδας υγείας
 • Μεταφορά δικαιούχου του ΓεΣΥ από ή προς οικία ή γηριατρείο σε ΜΗ συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ Ιατρό ή Ιατρικό κέντρο

Κόστος χρέωσης ασθενοφόρου που δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ

Το κόστος χρέωσης του ασθενοφόρου ανέρχεται στα (€75.00) εβδομήντα πέντε ευρώ ανά ώρα για απόσταση μέχρι (10) δέκα χιλιομέτρα και επιπρόσθετη χρέωση 2 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο χιλιόμετρo. Επιπρόσθετη χρέωση (€67.00) εξήντα επτά ευρώ ανά ώρα στην περίπτωση που το περιστατικό χρήζει συνοδείας ιατρού.

Το κόστος χρέωσης του ασθενοφόρου ανέρχεται στα (€75.00) εβδομήντα πέντε ευρώ ανά ώρα για απόσταση μέχρι (10) δέκα χιλιόμετρα και επιπρόσθετη χρέωση 2 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο χιλιόμετρο. Σε περίπτωση που τον ασθενή πρέπει να συνοδεύει ιατρός,  υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση (€67.00) εξήντα επτά ευρώ ανά ώρα.

1) Ποια είναι η επείγουσα κατάσταση που χρήζει ανταπόκρισης ασθενοφόρου

2) Τον τηλεφωνικό αριθμό του καλούντα

3) Επαρχία, περιοχή, πλήρης διεύθυνση, όπου θα πρέπει να ανταποκριθεί το ασθενοφόρο

4) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διεύθυνση περιγραφή της περιοχής όπως πχ κτίρια, χαρακτηριστικά που θα βοηθήσουν στη γρήγορη άφιξη του ασθενοφόρου.

5) Περιγραφή της επείγουσας κατάστασης και των συνθηκών που πιθανόν να

υπάρχουν στην περιοχή

6) Αριθμό θυμάτων και ηλικίες, όπου εφικτό

7) Ενημέρωση εάν συνυπάρχουν και οι άλλοι κίνδυνοι όπως πχ πυρκαγιά

8) Ενημέρωση για το κατά πόσο κρίνεται αναγκαία η παρουσία κι άλλων υπηρεσιών όπως Πυροσβεστική και Αστυνομία

Όχι αφού δώσω την κλήση δεν μπορώ να κλείσω το τηλέφωνο και θα πρέπει να παραμείνω στην γραμμή σύμφωνα με τις οδηγίες του λειτουργού του Συντονιστικού Κέντρου.

Ναι η συνδρομή των πολιτών είναι πολύτιμη για την άμεση αντιμετώπιση των πασχόντων για αυτό φροντίστε για το πιο κάτω:

Στην περίπτωση που βρισκόμαστε σε οικία:

1) Aνοίγεται το φως στην εξώπορτα

2) Απομακρύνετε τα κατοικίδια 

3) Ανοίγετε την είσοδο 

4) Απομακρύνετε τυχόν αυτοκίνητα που είναι στην είσοδο και μπορεί να εμποδίσουν την πρόσβαση του ασθενοφόρου.

5)  Συγκεντρώνετε τυχόν έντυπα που σχετίζονται με το ιστορικό του πάσχοντα και τυχόν φαρμακευτικά σκευάσματα.

6) Eνημερώνετε το πλήρωμα για το ιστορικό του πάσχοντα και κυρίως εάν έχει οποιαδήποτε αλλεργία

7) Αφαιρείτε τυχόν πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα που πιθανόν να έχει ο πάσχοντας μαζί του.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων διοργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού και λειτουργών άλλων υπηρεσιών σε θέματα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας βασισμένη σε διεθνή δεδομένα.

Η συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων σκοπό έχει την επικαιροποίηση γνώσεων και τεχνικών στην αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων στο προνοσοκομειακό χώρο. 

Διοργάνωση ειδικών ασκήσεων στα πληρώματα ασθενοφόρων για  την αντιμετώπιση περιστατικών κάτω από δύσκολες  και αντίξοες συνθήκες.

Εκπαίδευση τόσο οργανωμένων συνόλων καθώς και κοινού στην πρόληψη και στη μείωση των τραυματισμών από τις οδικές  συγκρούσεις.

Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος για τους λειτουργούς του Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Κλήσεων στην τηλεφωνική διαχείριση περιστατικών από  Άγγλους εμπειρογνώμονες  ασθενοφόρων. 

Όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων πέρα από την ετήσια συνεχιζόμενη συμμετέχει σε διεθνείς εκπαιδευτικές ασκήσεις και είναι πιστοποιημένοι και με διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τα επέιγοντα καρδιολογικά περιστατικά, τα επείγοντα παθολογικά περιστατικά, την αντιμετώπιση του παιδιατρικού ασθενή, την αντιμετώπιση του πολυτραυματία, την αντιμετώπιση του πολυτραυματία κάτω από πυρά και σε συνθήκες τρομοκρατίας καθώς και εκπαίδευση στην διαχείριση μαζικών καταστροφών όπως:

 • Advanced Life Support   ERC
 • Immediate Life Support  ERC
 • Basic Life Support          ERC
 • Pediatric Life Support     ERC
 • Advanced Trauma Care for Nurses  Society of Trauma Nurses
 • Advanced Medical Life Support Course    NAEMT
 • Pre-Hospital Trauma Life Support      NAEMT
 • Trauma First Response      NAEMT
 • Tactical Emergency Care Course    NAEMT
 • Tactical Combat Casualty Care Course    NAEMT
 • All Hazards Disaster Response    NAEMT

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού σε θέματα πρώτων βοηθειών και πρόληψης ατυχημάτων και τραυματισμών δημιουργήθηκε Σχολή Γονέων. Σκοπός της Σχολής η κατάρτιση των γονέων σε θέματα πρόληψης τραυματισμών και σε βασικές πρώτες βοήθειες

Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα αφορά Νοσηλευτές πανεπιστημιακού επιπέδου με στόχο την εξειδίκευση τους στην Επείγουσα και Προνοσοκομειακή Φροντίδα Υγείας, κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες ότι αφορά θαλάσσια, ορεινή η εναέρια διάσωση. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργανώνεται με την Υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων από τον εκπαιδευτικό τομέα της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και παρέχεται δωρεάν στους Νοσηλευτές του κρατικού τομέα που θέλουν να εργαστούν ως πληρώματα ασθενοφόρων στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Όλα τα ασθενοφόρα που ανταποκρίνονται σε επείγουσες κλήσεις είναι ειδικά διαμορφωμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ειδικά για την άμεση αντιμετώπιση και σταθεροποίηση των πασχόντων μέχρι την διακομιδή τους στο Νοσοκομείο.

 

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μέσω της Διεύθυνσης Ασθενοφόρων έχει υπό  την ευθύνη του τον επιχειρησιακό συντονισμό για αποστολή εξιδεικευμένων νοσηλευτών-πληρωμάτων ασθενοφόρων και για συμμετοχή τους στις επιχείρησεις Έρευνας και Διάσωσης με πτητικά και πλωτά μέσα.

Ενεργοποίηση των εξειδικευμένων νοσηλευτών γίνεται πάντα μέσω του Συντονιστικού Κέντρου Κλήσεων Ασθενοφόρων μετά από σχετικό αίτημα του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και των εμπλεκομένων υπηρεσιών (Μ.Α.ΕΠ. Αστυνομίας, Πυροσβεστική, Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία,460ΜΕΔ).

Η συνεργασία αυτή έχει άριστα αποτελέσματα με αποτέλεσμα τη διασωση ανθρώπινων ζωών.

Tα τελευταία χρόνια λόγω των ιδιαίτερων καταστάσεων και των φυσικών καταστροφών τα πληρώματα ασθενοφόρων καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερες και επικίνδυνες καταστάσεις για τις οποίες πρέπει να έχουν πλήρη ετοιμότητα. 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση πασχόντων κάτω από επικίνδυνες συνθήκες δεν επιτρέπουν περιθώρια λάθους και ως εκ τούτου η αντίδραση εξειδικευμένων ομάδων επαγγελματιών υγείας θα πρέπει να είναι άμεση, αποτελεσματική και ασφαλής.

Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ακολουθώντας τα παραδείγματα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών δημιούργησε την εξειδικευμένη ομάδα από επαγγελματίες υγείας για αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων – ΗΑRT TEAΜ (Hazardous Area Response Team).

Τα μέλη της ομάδας αυτής, εκπαιδεύονται σε ειδικές καταστάσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την διάσωση των ανθρώπινων ζωών αλλά και την υποστήριξη με επαγγελματίες υγείας των σωμάτων ασφαλείας όπως πχ Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία κατά την ώρα της επιχείρησης. 

Η ομάδα αυτή θα ακολουθεί τα Αγγλικά πρότυπα εκπαίδευσης και εκπαιδεύετε μεταξύ άλλων στην διαχείριση κρίσεων, διάσωση τόσο από αέρα και θάλασσα, διάσωση κατά την διάρκεια φυσικών φαινομένων, διάσωση σε περιβάλλον με επικίνδυνα υλικά, συνθήκες τρομοκρατίας κλπ.

Η επιλογή των ατόμων έγινε ανάμεσα στα εξειδικευμένα πληρώματα ασθενοφόρων μετά από γραπτή και αθλητική δοκιμασία. 

Η δημιουργία της ομάδας αυτή θωρακίζει ακόμα περισσότερο την αλυσίδα επιβίωσης των πασχόντων αφού αναπτύσσει ακόμα περισσότερο τις γνώσεις, τις τεχνικές και το πεδίο δράσης των πληρωμάτων ασθενοφόρων, κυρίως κάτω από δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις κρίσεων.

 

Italian Trulli europe1