Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Συντονιστικό Κέντρο Κλήσεων Ασθενοφόρων

image-2

Το Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Κλήσεων Ασθενοφόρων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Αποτελεί τον πυρήνα των επικοινωνιών για τις Υπηρεσίες Επείγουσας Διάσωσης και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Το Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Κλήσεων του Υπουργείου Υγείας δημιουργήθηκε και λειτουργεί μετά από Υπουργική απόφαση (Αρ. 56.472)  στεγάζεται μαζί με την Διοίκηση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο Ιατρικό Κέντρο Λακατάμιας στην Λευκωσία  και διαθέτει εξειδικευμένα ηλεκτρονικά συστήματα.

Το κέντρο εργάζεται πάνω σε εικοσιτετράωρη βάση και στελεχώνεται με νοσηλευτικούς λειτουργούς εκπαιδευομένους στη τηλεφωνική διαχείριση κλήσεων από εκπαιδευτές του μεγάλων Ευρωπαϊκών Κέντρων και οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν να χρησιμοποιούν διεθνή πρωτόκολλα τόσο για την άμεση αναχώρηση των ασθενοφόρων, όσο για την παροχή τηλεφωνικών οδηγιών για πρώτες βοήθειες όσο και για τη διαχείριση των περιστατικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα γίνονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, οι κλήσεις ηχογραφούνται και τα ασθενοφόρα επιβλέπονται μέσω συσκευών γεωγραφικού εντοπισμού.

Βασικός σκοπός του Κέντρου Ελέγχου Κλήσεων (Ambulance Control Centre) είναι να δέχεται όλες τις κλήσεις και να τις κατανέμει στα ασθενοφόρα για εκτέλεση, με βάση προκαθορισμένες προτεραιότητες:

Οι κλήσεις για ασθενοφόρο κατά κύριο λόγο είναι τηλεφωνικές, και κατατάσσονται στις πιο κάτω τέσσερεις βασικές κατηγορίες: 

  • Πολύ Επείγουσες (Emergency) 
  • Επείγουσες (Urgent) 
  • Mη Επείγουσες 
  • Προγραμματισμένες (Planned or Routine) 

Κύριος άξονάς του με βασική προϋπόθεση τη διάσωση ανθρωπίνων ζωών είναι ο συντονισμός των κλήσεων των ασθενοφόρων, με σκοπό την ελάττωση του χρόνου μετάβασης του ασθενοφόρου σε ένα δυστύχημα ή άλλο σοβαρό περιστατικό καθώς και την ελάττωση των δρομολογίων, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση προσωπικού και ασθενοφόρων οχημάτων. 

Σχετικοί σύνδεσμοι