Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλίσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ Κλινικής

Το Νοσοκομείο Αθαλάσσας αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα του Τομέα Εσωτερικής Νοσηλείας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και καλύπτει παγκύπρια τις ανάγκες.
Το Νοσοκομείο Αθαλάσσας δέχεται ασθενείς υποχρεωτικά ή προαιρετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας (Τροποποιητικός) Νόμος 2003, 2007.
Το Νοσοκομείο Αθαλάσσας αποτελείται από τρεις Κλινικές:
• Ψυχιατρική Α’ η οποία περιλαμβάνει μία Κλινική Οξέων Περιστατικών Αντρών και (ΚΟΠΑ) και μια Ενδιάμεση Κλειστή Κλινική Ανδρών (ΕΚΚΑ)
• Ψυχιατρική Β’ η οποία περιλαμβάνει την Κλινική εισδοχής Γυναικών
• Ψυχιατρική Γ’ η οποία περιλαμβάνει ένα μεικτό θάλαμο αποκατάστασης

Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας υπάρχει επίσης κλειστός Θάλαμος χρόνιων ασθενών (ανδρών και γυναικών). Βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες σταδιακής αποκατάστασής τους σε ενδιάμεσες δομές στην κοινότητα.

Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, προσφέρεται αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο εξατομικευμένης φροντίδας και νοσηλείας στον θεραπευόμενο με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Οι Διεπαγγελματικές ομάδες αποτελούνται από Ειδικούς Ψυχιάτρους, από Ψυχολόγο, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτικούς Λειτουργούς και Κοινωνικό Λειτουργό. Στοχεύει στην ταχύτερη και καταλληλότερη αποθεραπεία και επανένταξη του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο, στην κάλυψη θεμάτων κοινωνικής ευημερίας όπου κρίνεται αναγκαίο, στη διατήρηση, ανάκληση ή ακόμη και ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και στην παροχή ενός ασφαλούς θεραπευτικού περιβάλλοντος στους θεραπευόμενους

Επιστημονική Συντονίστρια:

Δρ Ειρήνη Γεωργίου

Δρ Κώστας Αδαμίδης
Δρ Παρασκευή Βενιαμίν
Δρ Ανδρέας Κουδουνάς
Δρ Μαρία Λοϊζίδου