Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

2α) Αίτηση για Άδεια Διεξαγωγής Έρευνας Μιας Φάσης

Η «Άδεια Διεξαγωγής Έρευνας Μιας Φάσης», δίνεται από το ΓΕΚ ΟΚΥπΥ για τη διεξαγωγή:

  1. μη παρεμβατικής μελέτης
  2. μελέτης χωρίς οποιοδήποτε κόστος στον Οργανισμό  
  3. μελέτης που δεν απαιτείται η υπογραφή οποιονδήποτε εγγράφων από πλευράς του Οργανισμού -ως νομική οντότητα- για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης έρευνας

Κάθε ενδιαφερόμενος ερευνητής επικοινωνεί με το τμήμα ή με τα τμήματα που θα διεξαχθεί η έρευνα και συνδημιουργούν την πρόταση.

Ακολούθως, ο ενδιαφερόμενος ερευνητής:

  1. συμπληρώνει την Αίτηση για Άδεια Διεξαγωγής Έρευνας Μιας Φάσης
  2. υπογραφεί την υπεύθυνη δήλωση στο μέρος Γ
  3. εξασφαλίζει τα σχόλια, συγκαταθέσεις και εγκρίσεις στο μέρος Ε
  4. υποβάλλει αίτηση για έγκριση στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου
  5. στέλνει την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα έντυπα και άδειες (μέρος Δ) στο Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΕΚ) research@shso.org.cy

Στην συνέχεια το ΓΕΚ αφού αξιολογήσει την αίτηση του ερευνητή, παραχωρεί την άδεια διεξαγωγής έρευνας.