Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Τελευταία νέα

Σεπτέμβριος 2022

Άδικο να εξανεμίζεται το έργο του Νοσοκομείου «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ»

Είναι άδικο να μηδενίζεται η συνεχής προσφορά και το πολυσήμαντο έργο του Νοσοκομείου «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» (ΝΑΜ ΙΙΙ) στη Μητέρα και το Παιδί και ν…

Περισσότερα