Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Πιστοποιήσεις – Τμημάτων / Εργαστηρίων

Η Πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσω της εφαρμογής διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων.

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει υιοθέτηση και εφαρμογή αναγνωρισμένων προτύπων και αυστηρές αξιολογήσεις / επιθεωρήσεις των διαδικασιών από ανεξάρτητους εγκεκριμένους επιθεωρητές του φορέα πιστοποίησης, διασφαλίζοντας έτσι την παροχή υπηρεσιών υγείας με τις καλύτερες δυνατές πρακτικές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.

Η Πιστοποίηση επισημαίνει τη δέσμευση του Οργανισμού για παροχή ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας στους ασθενείς και αποτελεί αναγνώριση της αφοσίωσης και της συνεχούς προσπάθειας του προσωπικού για την παροχή της καλύτερης φροντίδας του ασθενή. Ως εκ τούτου η πιστοποίηση του Οργανισμού ενισχύει την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη, την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία του Οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα προσφέρει:

 • Ποιότητα και Ασφάλεια, έτσι ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα, με ασφάλεια και σεβασμό προς τις ανάγκες τους.
 • Αξιοπιστία, έτσι ώστε οι ασθενείς και οι οικογένειες τους να αισθάνονται ασφαλείς που εμπιστεύονται την ιατροφαρμακευτική φροντίδα τους σε ένα πιστοποιημένο Οργανισμό.
 • Συμμόρφωση με κανονισμούς και νομοθεσίες έτσι ώστε ο οργανισμός να λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθεσίες και Κανονισμούς για την αποφυγή παραβάσεων.
 • Βελτιωμένη διαχείριση και αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών μέσω αυστηρών ελέγχων και αξιολογήσεων των διαδικασιών λειτουργίας , η οποία αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση έτσι ώστε να επιτύχει αποτελεσματικά και να μεγιστοποιήσει την ικανοποίηση των ασθενών.
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά με σκοπό οι ασθενείς να έχουν τη δυνατότητα επιλογής πιστοποιημένου Οργανισμού ο οποίος παρέχει το αίσθημα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Στόχος του Οργανισμού είναι να συνεχίσει να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και να αναπτύσσει τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της κοινότητας στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης.

Πιο κάτω θα βρείτε τις πιστοποιήσεις που είναι σε ισχύ:


Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


 • Πρότυπο Κέντρο Κοχλιακών και Άλλων Ακουστικών εμφυτευμάτων – TUV AUSTRIA

ISO 9001: 2015

ISO 15224: 2016

 • Εξειδικευμένο Κέντρο Μαστού – Swiss Approval

ISO 9001: 2015

ISO 15224: 2016

 • Εργαστήριο Αναίμακτης Καρδιολογίας – Swiss Approval

ISO 9001: 2015

ISO 15224: 2016

EUROPEAN LABORATORY RE- ACCREDITATION- EACVI EUROPEAN ASSOCIATION OF CARDIOVASCULAR IMAGING

 • Τομέας Διαχείρισης Τραυμάτων Πίεσης – Swiss Approval

ISO 9001: 2015

ISO 15224: 2016

 • Τμήμα Αιμοκάθαρσης – Swiss Approval

ISO 9001: 2015

ISO 15224: 2016

 • Ιατρείο Περιτοναϊκής Κάθαρσης – Swiss Approval

ISO 9001: 2015

ISO 15224: 2016

 • Στοματογναθοπροσωποχειρουργική Κλινική – Swiss Approval

ISO 9001: 2015

ISO 15224: 2016

 • Τμήμα Εκπαίδευσης – TUV AUSTRIA

ISO 21001: 2018

 • Υπηρεσία Σίτισης – TUV AUSTRIA

ISO 22000: 2018

 • Μικροβιολογικό Τμήμα – Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

ISO 15189: 2012

 • Εργαστήριο Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Κυττάρων – Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

ISO 15189: 2012

 • Αιματολογικό Εργαστήριο – Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

ISO 15189: 2012

 • Βιοχημικό Εργαστήριο – Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

ISO 15189: 2012

 • Ανοσολογικό Εργαστήριο – Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

ISO 15189: 2012


Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ


 • Παιδοπνευμονολογική Κλινική – TUV AUSTRIA

ISO 9001: 2015

ISO 15224: 2016

 • Παιδογαστρεντερολογική Κλινική – Swiss Approval

ISO 9001: 2015

ISO 15224: 2016

 • Τμήμα Θαλασσαιμίας –  Swiss Approval

ISO 9001: 2015

ISO 15224: 2016

 • Υπηρεσία Σίτισης – TUV AUSTRIA

ISO 22000:2018

 • Αιματολογικό – Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

ISO 15189: 2012

 • Εργαστήριο Κυτταρογενετικής  – Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

ISO 15189: 2012

 • Εργαστήριο Πληθυσμιακού ελέγχου Θαλασσαιμίας – Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

ISO 15189: 2012


Υπηρεσία Ασθενοφόρων


 • Υπηρεσία Ασθενοφόρων  – TUV AUSTRIA

ISO 9001: 2015

ISO 15224: 2016