Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Διάφορες Πληροφορίες

Στα Νοσοκομεία υπάρχει Λειτουργός Δικαιωμάτων Ασθενών στην οποία οι ασθενείς και επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εξυπηρέτησή τους.

Νοσοκομείο
Λειτουργός Δικαιωμάτων των ασθενών
Τοποθεσία
Τηλέφωνο
Κα Ανδρούλλα Ιωάννου
Επίπεδο 1, στα αριστερά της κύριας εισόδου και προς τα εξωτερικά ιατρεία
22603545

Κάποια προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν άμεσα από τη Λειτουργό Δικαιωμάτων Ασθενών, παραπέμπονται για εξέταση στην Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών (Ε.Ε.Π.Α.). και για άλλα σοβαρότερα όπως αυτά που χρήζουν ιατρικής πραγματογνωμοσύνης συστήνεται η παραπομπή τους απευθείας είτε στο Πειθαρχικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ή στην Αρμόδια αρχή (Υπουργείο Υγεία ή στην Διεύθυνσή του Νοσηλευτηρίου)

Αποστολή των Λειτουργών Δικαιωμάτων Ασθενών καθώς και των Επιτροπών Εξέτασης Παραπόνων (Ε.Ε.Π.) είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση και η διασφάλιση του έμπρακτου σεβασμού των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου προσφεύγει σε παροχέα φροντίδας υγείας ή ιατρικό ίδρυμα περιλαμβανομένου και του ιδιωτικού τομέα.

Δικαιώματα

  • Προστασία των προσωπικών του δεδομένων και σεβασμός της προσωπικότητας και αξιοπρέπειάς του.
  • Σεβασμός στις προσωπικές του επιλογές ανεξαρτήτου φυλής, θρησκείας και φύλου.
  • Πλήρης πληροφόρηση για τη διάγνωση και θεραπεία του και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που τον αφορούν.
  • Πληροφόρηση για την ταυτότητα των λειτουργών υγείας που του προσφέρουν υπηρεσίες.
  • Πληροφόρηση για τυχόν ακυρώσεις ραντεβού ή θεραπείας.
  • Δικαίωμα άρνησης θεραπείας μετά από πληροφόρηση που του είναι κατανοητή.
  • Πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο.
  • Συνοδεία συγγενικού του προσώπου ή και φίλου κατά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο.
  • Προϋπόθεση για παροχή φροντίδας υγείας είναι η συγκατάθεση του ασθενούς.
  • Αξιοπρεπής μεταχείριση κατά τη διάρκεια παροχής φροντίδας υγείας.