Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Δρ. Αθηνά Σπανουδάκη

Ακτινολόγος

Για ραντεβού:

24800525

Γραφείο ιατρού:

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
Τμήμα: Ακτινολογικό

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Βιογραφικό

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Το 2007 άρχισα με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ακτινοδιαγνωστικής του Π.Γ.Ν.Α. κ. Παναγιώτη Πρασόπουλο την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής μου στην Ακτινοδιαγνωστική με θέμα «Ποσοτικές παράμετροι της δυναμικής Μαγνητικής Τομογραφίας στη μελέτη του οστικού μυελού των σπονδύλων σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. Συσχέτιση με κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους».
Α) Δεκαέξι (16) προφορικές ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια Β) Τρεις (3) Προφορικές ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια Γ) Τριαντα πέντε (35) Αναρτημένες ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια Δ) Δώδεκα (12) Αναρτημένες ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Α. Μία (1) Δημοσίευση σε ελληνικό περιοδικό Β. Έξι (6) Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ως εκπαιδευτής-ομιλητής:
Δεκατρείς (13) συμμετοχές σε Ερευνητικές Συνεδρίες – Εισηγήσεις / Συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά ελληνικά & διεθνή σεμινάρια .
Πενήντα τρεις (53) συμμετοχές σε Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια & συνέδρια / Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Επαγγελματική Προϋπηρεσία:

11/2010- 01/2011: Ιατρός σε ιδιωτικό ακτινολογικό κέντρο.
2/2011: Επιμελήτρια Β΄ στο Ακτινολογικό τμήμα του Γ.Ν Δράμας σε έμμισθη θέση
10/2018 ως 07/2022: Επιμελήτρια Α΄ στο Ακτινολογικό τμήμα του Γ.Ν Δράμας σε έμμισθη θέση.
11/2017: Αναπληρώτρια Διευθύντρια σύμφωνα με διοικητική απόφαση, όπου εκτελούσα χρέη διευθυντή κατά την απουσία λόγω αδειών του Διευθυντή του τμήματος.
2/2021 – 07/2022: Επιστημονικά και κλινικά υπεύθυνη- εκτελούσα χρέη συντονιστή διευθυντή- στο ακτινολογικό εργαστήριο του Γ.Ν Δράμας
07/2022 μέχρι σήμερα: Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μεχρί σήμερα .