Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Χαραλαμπία Ανδρονίκου

Εργοθεραπευτής

Για ραντεβού:

22406109

Γραφείο ιατρού:

22406109
Νοσοκομείο: Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Εξειδίκευση

• Εργοθεραυπευτική παρέμβαση (Αξιολόγηση – Θεραπεία) (ατομικά και ομαδικά) ουσιοεξαρτημένων ατόμων με σκοπό την ψυχολογική απεξάρτηση από παράνομες αλλά και νόμιμες ουσίες. • Ψυχιατρική Εργοθεραπεία • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Βιογραφικό

Απόφοιτη Α.Τ.Ε.Ι , Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Εργοθεραπείας • Εκπαίδευση στις <Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής και Επιρροής> • Εκπαίδευση στο αξιολογητικό εργαλείο Canadian Occupational Performance Measure (COPM) • Εκπαίδευση στη Μέθοδο Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach (CO-OP) • Εκπαίδευση στη μέθοδο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο Αυτισμού • Εκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο Αυτισμο • Εξειδίκευση στη Μέθοδο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης • Συμμετοχή στο ERASMUS Project entitled CHANGING YOUTHstories Mapping risks, diagnosing needs and modeling multimodal interventions towards personal growth and social inclusion of young people in difficult situation (Eurosuccess consulting) • Εκπαίδευση στην ημι-δομημένη συνέντευξη αξιολόγησης της σοβαρότητας της εξάρτησης EuropASI-TDI (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων) • Εκπαίδευση για τον εθισμό στις παράνομες ουσίες (ΚΕΘΕΑ) ,στην Αθήνα • Εκπαίδευση στην < Ψυχοκοινωνική προσέγγιση στην θεραπεία της απεξάρτησης και στο Θεωρητικό Μοντέλο DiClemente- Prochaska> (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων) • Συμμετοχή στη εκπαίδευση <Οι Αυτοκτονίες κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής/ Μέτρα Πρόληψης > Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Επαγγελματική Προϋπηρεσία:

1/9/2012-12/5/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ,*21/11/2016 Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας / Τμήμα Φυλακών , Πρόγραμμα Απεξάρτησης ΔΑΝΑΗ μέχρι σήμερα