Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Μαρία Φιάκκου

Εργοθεραπευτής

Για ραντεβού:

24828768 24818705

Γραφείο ιατρού:

24818705
Νοσοκομείο: Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
Τμήμα: ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Εξειδίκευση

Εργοθεραπευτης

Βιογραφικό

«Canadian Occupational Performance Measure – COPM», «RehaCom – Σύστημα Γνωστικής Αποκατάστασης». «Educational Series in Sensory Integration – S.I», «Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach CO-OP», «Εκπαίδευση στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική-Θεραπεία-Θεραπευτικό μοντέλο για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής», «Εκπαίδευση στο Μοντέλο Εργοθεραπείας ΜΟΗΟ».