Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Κλινικές/Τμήματα

clinic

Αιματολογικό

Για ραντεβού:
24800363
Για πληροφορίες: 24800363
Περισσότερα
clinic

Ακτινολογικό

Για ραντεβού:
24800528
Για πληροφορίες: 24800358
Περισσότερα
clinic

Αναισθησιολογικό

Για ραντεβού:
24800361
Για πληροφορίες: 24800500
Περισσότερα
clinic

Γαστρεντερολογικό

Για ραντεβού:
24800591
Για πληροφορίες: 24800591
Περισσότερα
clinic

Γυναικολογική και Μαιευτική

Για ραντεβού:
24800591
Για πληροφορίες: 24800412
Περισσότερα
clinic

Δερματολογική Κλινική

Για ραντεβού:
24800591
Για πληροφορίες: 24800500
Περισσότερα
clinic

Θαλασσαιμίας

Για ραντεβού:
24800461 24206146
Για πληροφορίες: 24800500
Περισσότερα
clinic

Καρδιολογική Κλινική

Για ραντεβού:
24800360
Για πληροφορίες: 24800500
Περισσότερα
clinic

Νευρολογικό

Για ραντεβού:
24800360
Για πληροφορίες: 24800500
Περισσότερα
clinic

Νεφρολογικό

Για ραντεβού:
24800363
Για πληροφορίες: 24800500
Περισσότερα
clinic

Ορθοπαιδική

Για ραντεβού:
24800361
Για πληροφορίες: 24800455
Περισσότερα
clinic

Ουρολογικό

Για ραντεβού:
24800525
Για πληροφορίες: 24800500
Περισσότερα
clinic

Οφθαλμιατρική

Για ραντεβού:
24800525
Για πληροφορίες: 24800500
Περισσότερα
clinic

Παθολογική

Για ραντεβού:
24800591
Για πληροφορίες: 24800500
Περισσότερα
clinic

Παιδιατρική

Για ραντεβού:
24206132
Για πληροφορίες: 24206132
Περισσότερα
clinic

Ρευματολογικό

Για ραντεβού:
24800361
Για πληροφορίες: 24800500
Περισσότερα
clinic

Φυσιοθεραπείας

Για ραντεβού:
24800376
Για πληροφορίες:
Περισσότερα
clinic

Χειρουργική Κλινική

Για ραντεβού:
24800361
Για πληροφορίες: 24800500
Περισσότερα
clinic

Ωτορινολαρυγγολογικό

Για ραντεβού:
24800525
Για πληροφορίες: 24800500
Περισσότερα