Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Δρ. Ιωάννης Πέτρου

Πυρηνική Ιατρική

Για ραντεβού:

22603550

Γραφείο ιατρού:

22604155 22604138
Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Τμήμα: Απεικονιστικό

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Ακύρωση ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας και ενας αντίπροσωπος του νοσοκομείου θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών για να σας προσφέρει επιλογές σχετικά με το αίτημα σας. Οι ασθενείς που ζητούν ραντεβού πρέπει να έχουν παραπομπή από τον προσωπικό τους γιατρό.

Hour Minute

Επικοινωνία

Εξειδίκευση

Πυρηνική Ιατρική

Επαγγελματική Προϋπηρεσία:

1/2009 – 3/2009 Οπλίτης Ιατρός Εθνική φρουρά Κύπρου
4/2009 – 3/2010 Ασκούμενος Ιατρός Γ.Ν.Λευκωσίας (Preregistration Doctor)
4/2010 – 12/2012 Ιατρός χωρίς ειδικότητα Ο.Κ.Τ.Κ. (Junior Doctor)
1/2013 – 12/2013 Ειδικευόμενος Παθολογίας(ως μέρος της ειδικότητας στην Πυρηνική
Ιατρική) Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
1/2014 – 11/2018 Ειδικευόμενος Ιατρός Πυρηνικής Ιατρικής στο Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
11/2018 – 5/2019 Επικουρικός Ιατρός Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
6/2019 – Σήμερα Ιατρικός Λειτουργός Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Λευκωσίας