Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
3 Απριλίου, 2023

Αγορά Υπηρεσιών Γραφέων

Ο ΟΚΥπΥ έχει προκηρύξει διαγωνισμό μέσω του e-procurement με θέμα την Αγορά Υπηρεσιών Γραφέων για κάλυψη προσωρινών αναγκών του ΟΚΥπΥγια διάρκεια 6 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα τρεις (3) μήνες και ακόμα τρεις (3) μήνες, εάν εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη.

Ο διαγωνισμός θα καλύψει οποιεσδήποτε ανάγκες προκύψουν παγκύπρια στον ΟΚΥπΥ, και θα διατηρηθεί κατάλογος με σειρά προτεραιότητας των ενδιαφερόμενων ατόμων ανά επαρχία προτίμησης, οι οποίοι θα καλούνται όποτε υπάρχει η ανάγκη και δεδομένου ότι θα εξασφαλιστούν οι διαθέσιμες πιστώσεις.

Η κατακύρωση θα γίνει ανά επαρχία προτίμησης και κάθε Οικονομικός Φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλει προσφορά για όσες επαρχίες επιθυμεί, δηλώνοντας την σειρά προτίμησης του.

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα του διαγωνισμού βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους δια χειρός σε σφραγισμένους φάκελους στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΚΥπΥ στην διεύθυνση ‘Αγίου Αντωνίου 2, Τ.Κ. 2100, Αγλαντζιά, Λευκωσία (Aluminium Tower), 2ο όροφο, καθημερινά (εκτός Σάββατα/Κυριακές/Αργίες) μεταξύ των ωρών 08:00π.μ. – 15:00μ.μ.μέχρι τις 21/04/23 και ώρα 14:30μ.μ.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο