Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
23 Αυγούστου, 2023

Αγορά Υπηρεσιών Βοηθού Οικονόμου

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Αγορά Υπηρεσιών Βοηθού Οικονόμου για κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας του ΟΚΥπΥ.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έξι (6) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα έξι (6) + έξι (6) μήνες αν εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη και εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Πιο κάτω θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη σύμβαση.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο