Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
10 Αυγούστου, 2023

Αγορά Υπηρεσιών – Παθολόγος

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών Ειδικού Παθολόγου για κάλυψη των αναγκών της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου του ΟΚΥπΥ.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα δύο (2) μήνες και ακόμα δύο (2) μήνες αν εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη και εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Πιο κάτω η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η σύμβαση:

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο